Potensielle skattebomber i goodwill ved flytting av virksomhet fra Norge

  • Share

Oslo, 8. februar 2011:  Internprising rangeres som den viktigste problemstillingen for skatteavdelingene i større norske selskaper.

Ved flytting av virksomhet ut av Norge risikerer mange selskaper å gå på skattebomber innen internprising av goodwill etter innskjerpning av OECD-regler.

I 2009 fattet norske skattemyndigheter vedtak om inntektsøkninger for 9 milliarder kroner i saker som gjelder internprising.

Internprising, hvordan et konsern håndterer transaksjoner over landegrensene mellom egne enheter, er den klart viktigste problemstillingen for skatteavdelingene i både større norske og internasjonale selskaper, viser en internasjonal undersøkelse utført av EY.

36 prosent av de norske selskapene i undersøkelsen mener internprising er den aller viktigste skattemessige problemstillingen de står overfor. Det tilsvarende tallet er 30 prosent for alle de 877 spurte selskapene i 25 land.

Stadig flere selskaper utsettes for kontroll fra skattemyndighetene på dette området. I årets undersøkelse svarte to tredjedeler av selskapene at de i løpet av de siste fire årene hadde vært utsatt for kontroller av deres internprising. Det er en økning i omfanget av kontroller på nær 50 prosent, i forhold til en tilsvarende undersøkelse EY gjorde for to år siden.

Marius Leivestad, partner og leder av Transfer Pricing i EY Tax, sier norske selskaper nå bør være spesielt oppmerksomme på problemstillinger i forbindelse med omstruktureringer og flytting av virksomhet til utlandet.

En innskjerping av OECD-reglene på området, gjør at skattemyndighetene ikke vil godta at selskapenes norske virksomheter kun inntektsfører salg av fysiske eiendeler. Eventuell goodwill som er balanseført i de norske virksomhetene har også en verdi som det skal tas hensyn til.

- Det er i etterkant av finanskrisen veldig mye omstruktureringer, og det er ekstremt viktig at norske selskaper tar kontroll og gjennomfører disse prosessene på en riktig måte, sier Leivestad.

Norske skattemyndigheter har mer enn 50 årsverk som jobber med internprising, og Skatteetaten fattet i 2009 vedtak om inntektsøkninger på nær 9 milliarder kroner i saker som omhandlet internprising. Av dette er over 8 milliarder kroner påklaget.

Også myndighetene i de fremvoksende økonomiene øker fokuset på internprising markant. Antallet internasjonale selskaper i Kina som har blitt utsatt for kontroll av sin internprising tredoblet seg til 12 prosent i årene 2007-2010, og doblet seg til 11 prosent i India, viser EYs globale undersøkelse. 

Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 141 000 ansatte verden over - 1 500 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.