Transocean-saken

  • Share

Oslo, 22. juni 2011: EY er gjort kjent med at Økokrim har tatt ut tiltale mot to av våre medarbeidere i forbindelse med skatteforhold i Transocean-selskaper tilbake i årene 1999, 2001 og 2002.

Økokrim fremholder i sin tiltalebeslutning at de to skal ha medvirket til at selskapene ga ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger i sine selvangivelser.

Basert på EYs kunnskap om sakenes faktum og vår vurdering av de skattefaglige spørsmål føler vi oss trygge på at våre medarbeidere forholdt seg korrekt til dagjeldende lover og regler. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å bebreide dem for det arbeid som er gjort, og vi er derfor både overrasket og skuffet over at Økokrim har gått til det skritt å ta ut tiltale.

Grunnet vår generelle taushetsplikt om klientforhold kan EY på det nåværende tidspunkt ikke kommentere saken ytterligere.

De to tiltalte ønsker å gjøre oppmerksom på at de ikke kommer til å kommentere tiltalene selv. De ber om at eventuelle spørsmål rettes til deres respektive advokater:

Advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort, tlf 22 47 18 00 / 95 17 09 47
Advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet Reiss-Andersen & Co, tlf 22 42 62 00 / 93 09 05 73

Erik Mamelund
Administrerende direktør
EY AS

Om EY:
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Våre 141 000 ansatte verden over - 1 500 i Norge - har et sterkt fellesskap bygget på felles verdier og et kontinuerlig fokus på kvalitet. Vi bidrar til at våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss realiserer sitt potensial.