Aktuelle skatte- og avgiftssatser våren 2016

  • Share

Oppdatert nettversjon per februar 2017.

Bli oppdatert direkte på din iPhone eller iPad. 

Last ned vår app Tax Facts Norge via App Store ved å klikke på bildet under

Tax Facts Norge

1. Skatte- og avgiftskalender 2016
2. Skattesatser og beløpsgrenser
3. Andre aktuelle satser
4. Utgiftsgodtgjørelse
5. Representasjon, forretningsreiser, velferdsgoder
6. Feriepenger
7. Merverdiavgift
8. Toll- og særavgifter
9. Finansskatt
Vedlegg - Soneinndeling for arbeidsgiveravgift

Kontaktpersoner, faglig innhold: 

Skatt:
Svein Haagensen , tlf. 481 37 892.
Merverdiavgift:
Vinesh Mistry, tlf. 979 70 214
Toll- og særavgifter:
Pål Valheim, tlf. 982 06 814

Du må også gjerne kontakte Vibeke Ask Børsum, tlf. 952 70 233, for andre tilbakemeldinger.

EY Tax & Law

EY Tax & Law er et fagmiljø med over 240 medarbeidere som dekker skatt, avgift og tilknyttede områder innen selskapsrett, regnskapsrett m.m. Vi bistår mange av Norges ledende bedrifter både i nasjonale og internasjonale forhold.

Din virksomhet kan bare nå sitt fulle potensial ved å bygge på et solid fundament og ved å vokse på en bærekraftig måte. I EY mener vi at en ansvarlig og proaktiv håndtering av skatte- og avgiftsforpliktelser er av kritisk betydning for dette. Våre rådgivere har kunnskapen, forretningsforståelsen og metodikken som kreves.

Internasjonalt består vi av 50 000 skatte- og avgiftsrådgivere i mer enn 150 land som er opptatt av å levere kvaliteten og skreddersømmen du som kunde har behov for. Slik bidrar vi til at din virksomhet realiserer sitt potensial.

Denne informasjonen er kun ment å gi et overblikk over de mest aktuelle satsene og kort om regelverket innenfor enkelte temaer. Oversikten er ikke ment å være uttømmende. EY tar forbehold om trykkfeil.