EY magasinet

 • Share

Magasinet kommer ut to ganger i året. I hvert nummer tar vi opp aktuelle temaer fra nærings- og samfunnsliv i Norge.

Stoffet presenteres på en enkel måte gjennom artikler og intervjuer. Personene vi bringer inn er autoriteter på sine områder og ofte kjent som "rikssynsere".

Ønsker du å få EY magasinet direkte tilsendt? Send oss en tilbakemelding eller ta kontakt med markeds- og kommunikasjonsavdelingen på telefon 24 00 24 00 for å få fremtidige utgaver gratis tilsendt.

Utgivelser:

 • Nr. 2 - 2013 - Kulturforskjeller og kulturforståelse (3mb)
 • Nr. 1 - 2013 - Nordområdene (1 mb)
 • Nr. 2 - 2012 - Inkludering (1mb)
 • Nr. 1 - 2012 - Nyskapning og vekst (4mb) 
 • Nr. 2 - 2011 - Risiko og sårbarhet (1mb) 
 • Nr. 1 - 2011 - Samferdsel og infrastruktur (2mb) 
 • Nr. 2 - 2010 - Fremtidens offentlige tjenester (1 mb)
 • Nr. 1 - 2010 - Fremvoksende markeder (2 mb) 
 • Nr. 2 - 2009 - Likviditet, arbeidskapital, effektivisering
 • Nr. 1 - 2009 - Muligheter i motgang  
 • Nr. 2 - 2008 - Norge som kunnskapsnasjon 
 • Nr. 1 - 2008 - Vekst i usikre tider 
 • Nr. 2 - 2007 - Arbeidslivets utfordringer
 • Nr. 1 - 2007 - Miljø og muligheter
 • Nr. 2 - 2006 - Norsk næringsliv i en global verden
 • Nr. 1 - 2006 - Økonomistyring i en ny tid
 • Nr. 2 - 2005 - Velstandsutviklingen
 • Nr. 1 - 2005 - Regnskap i en brytningstid
 • Nr. 3 - 2004 - Corporate Governance
 • Nr. 2 - 2004 - Omstilling
 • Nr. 1 - 2004 - Norsk næringslivs fremtid
 • Nr. 1 - 2003 - Norsk næringsliv og Europa
 • Nr. 2 - 2002 - Styrearbeid
 • Nr. 1 - 2002 - Verdiskapning og vekst
 • Nr. 3 - 2001 - Fornyelse av offentlig sektor
 • Nr. 2 - 2001 - Avgiftsreformen
 • Nr. 1 - 2001 - Nordisk samarbeid
 • Nr. 3 - 2000 - Ledelse
 • Nr. 2 - 2000 - E-business
 • Nr. 1 - 2000 - Rekruttering
 • Nr. 2 - 1999 - Kan Norge møte pensjonskravene i fremtiden?
 • Nr. 1 - 1999 - Verdensøkonomien fortsatt i krise?
 • Nr. 2 - 1998 - Kunnskaps-Norge - Erosjon eller full satsing?
 • Nr. 1 - 1998 - Innføring av valutaunion i EU - kroner vs euro
 • Nr. 2 - 1997 - Aksjer - renter - valuta - oppkjøp - fusjoner
 • Nr. 1 - 1997 - Olje og gassrikdommen - en velsignelse til besvær
 • Nr. 2 - 1996 - Utenlandske etableringer i Norge
 • Nr. 1 - 1996 - Vår elektroniske fremtid