God regnskapsskikk erstattes av internasjonale regler

- hvem, hva, når og konsekvenser?

  • Share

Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å endre regnskapsreglene for foretak som ikke er børsnoterte (”øvrige foretak”). Beslutningen innebærer at dagens god regnskapsskikk regulert gjennom regnskapsstandarder utgitt av NRS, vil bli fjernet og erstattet med en standard basert på den internasjonale standarden IFRS for SMEs (Small and medium-sized entities). Små foretak vil ikke bli omfattet av endringene.

Den vedtatte omleggingen av god regnskapsskikk vil være betydningsfull for alle øvrige foretak. De regnskapsmessige utslagene forventes imidlertid å kunne bli størst i bransjer der virkelig verdi-måling eventuelt blir påkrevd eller tillates, herunder oppdrettsbransjen og eiendomsbransjen.

Utslagene kan også bli vesentlige for selskaper i bransjer som teknologi og farmasi der forskning og utvikling er en sentral aktivitet i virksomheten. I bransjer som kraft og shipping er bruk av kontantstrømsikringsinstrumenter ofte viktig, og for disse vil derfor omleggingen også potensielt gi store regnskapsmessige utslag. Et utkast til nye norske regler skal etter planen ut på høring i løpet av 2013.

De nye reglene planlegges å gis virkning for regnskapsåret 2015.

Vi presiserer at før et utkast til standard foreligger er det mye som er uklart, blant annet forholdet til begrensningene i regnskapsloven, men fordi NRS’ beslutning har stor betydning for mange selskap og brukere og fremdriftsplanen er relativt ambisiøs, er det viktig at regnskapsprodusenter, revisorer og brukere allerede nå blir kjent med innholdet i og konsekvensene av beslutningen.

I publikasjonen "God regnskapsskikk erstattes av internasjonale regler - hvem, hva, når og konsekvenser?" gir vi en oversikt over innholdet i og konsekvensene av NRS' beslutning.

Last  ned "God regnskapsskikk erstattes av internasjonale regler - hvem, hva, når og konsekvenser?" (pdf, 714kb)