IFRS-Håndboken 2012

  • Share

FAAS har nå oppdatert «IFRS-håndboken» for 2012. «IFRS-håndboken 2012» skal være en brukervennlig og praktisk rettet bok. Mens boken «IFRS i Norge» forteller deg hvorfor, forteller «IFRS-håndboken 2012» deg hvordan. I tillegg til praktiske temaartikler innenfor IFRS inneholder også boken andre artikler, blant annet en praktisk artikkel om regnskapsavslutningsprosessen og hvordan analytikerne bør bruke regnskapsinformasjonen for analyseformål. Av årets nyheter fremheves:

  1. RAPP2012 - EYs studie av finansiell rapportering i norske selskaper. 75 selskaper har deltatt pt og det er fortsatt mulig å bli med.
  2. Internkontroll over finansiell rapportering
  3. Klar for børs - om forberedelser ifbm. børsnotering eller salg av virksomhet
  4. Inntektsføring under IFRS

Det er dessverre ikke flere trykte versjoner igjen, men du kan laste ned boken som PDF her (pdf, 8mb) .

Se også: "IFRS i Norge" - vår hovedbok som er en grundig gjennomgang av IFRS i Norge.