Nyhetsbrev - regnskapssirkulære

  • Share

Regnskapssirkulære utgis av Fagavdeling regnskap - et regnskapsfaglig
ressurs- og rådgivningssenter i EY.

Regnskapssirkulæret omtaler nyheter relevante for inneværende års årsregnskap, både IFRS og norsk god regnskapsskikk. I tillegg til omtale av relevante nyheter for gjeldende år, drøftes også problemstillinger med særlig relevans for avleggelsen av årsregnskapet.

Regnskapssirkulære 2012 Last ned her (pdf, 1mb) 

Regnskapssirkulære 2011 Last ned her (pdf, 2mb)

Regnskapssirkulære 2010 Last ned her (pdf, 821kb)

Regnskapssirkulære 2009 Last ned her (pdf, 1mb)

Regnskapssirkulære 2008 Last ned her (pdf, 5mb)