På jobb i utlandet

  • Share

I boken ”På jobb i utlandet” som er utarbeidet av jurister og økonomer i EY Tax, får du svar på mange spørsmål som reiser seg i tilknytning til utstasjonering.

Norsk næringsliv er i dag representert i nesten hele verden. Mange norske bedrifter har således ansatte som er utstasjonert og antall ansatte i utlandet er stadig økende. Boken er et praktisk og informativt oppslagsverk som tar sikte på å gi leserne en orientering av ulike regelverk og spørsmål som norske bedrifter støter på når de har ansatte som er utstasjonert. Hovedvekten er lagt på skatt, trygd og personalspørsmål, men også andre forhold behandles.

En rekke problemstillinger kan oppstå i Norge og i utlandet ved arbeidsforhold på tvers av landegrensene. Hvordan tilpasser bedriften seg i slike situasjoner? Hvordan fastsettes lønn for arbeid i et annet land? Hva blir skatten og levekostnadene, og ikke minst hvordan påvikes forsikringene og pensjonene?

”På jobb i utlandet” er først og fremst ment som en introduksjon for alle som jobber med internasjonale arbeidsforhold. Ansatte, samt andre som kan bli berørt av de aktuelle spørsmålene, vil imidlertid også ha nytte av innholdet.

Oslo, oktober 2011

Pris: Da vi har et restopplag på denne boken ønsker vi nå å sende den kostnadsfritt til interesserte.

Send en mail til Vibeke Ask Børsum om du ønsker boken tilsendt.