Publikasjoner - Regnskap

  • Share

Norske publikasjoner

EY i Norge gir jevnlig ut norske IFRS-publikasjoner. Dette omfatter alt fra mindre publikasjoner som det årlige regnskapssirkulæret til den store og omfattende artikkelsamlingen IFRS i Norge. Våre publikasjoner utarbeides av ansatte og partnere med høy regnskapsfaglig kompetanse og sterk bransjekunnskap. 

Internasjonale publikasjoner

Internasjonale publikasjoner gis ut jevnlig av EY globalt og er tilgjengelig via vår globale IFRS-side. Internasjonale publikasjoner omfatter blant annet nyhetsbrevet IFRS Outlook som gis ut annenhver måned, IFRS Developments som gis ut løpende og gir oppdatert informasjon om utviklingen innen IFRS, Applying IFRS som er en noe mer dyptgående publikasjoner med analyser av nye forslag, standarder og tolkninger samt vurderinger av hvordan disse skal anvendes, og IFRS Core Tools med sjekklister, eksempelregnskaper og IFRS Update.