Kurs og seminarer i hele landet

  • Share

Hva er din utfordring?

Digitalisering driver frem innovasjon og endring innen de fleste bransjer og fagområder i et stadig raskere tempo. Vi kan hjelpe deg med å videreutvikle din virksomhet og skape morgendagens løsninger – uansett bransje.

Dato Kursnavn Sted
September    
06.09.17 Høstskattefest Stavanger
07.09.17 Eiendomstransaksjoner Oslo
     
  Avgiftsuken 2017  
11.09.17 Innføring i internasjonal merverdiavgift Oslo
11.09.17 TP og MVA Oslo
12.09.17 Siste nytt for eiendomsbransjen Oslo
12.09.17 Merverdiavgift og fast eiendom – de største fallgrubene og de beste tilpasningene Oslo
13.09.17 Siste nytt om SAF-T og Digital Tax Oslo
13.09.17 Avgiftsplanlegging i utbyggingsprosjekter Oslo
14.09.17 Hvordan håndtere kontroll og bokettersyn fra avgiftsmyndighetene? Mv Oslo
     
Dato Kursnavn Sted
21.09.17 Børs- og IFRS-konferansen 2017 Oslo
TBD Eiendomstransaksjoner Trondheim
TBD Eiendomstransaksjoner Ålesund
TBD Eiendomstransaksjoner Levanger
TBD Eiendomstransaksjoner Steinkjer