Kurs i Stavanger

Frokostseminar

Hvordan modernisere og automatisere arbeidet i økonomiavdelingen?

Stavanger

  • Share

Registrer

EY og Adra Software ønsker velkommen til frokostseminar der vi viser hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å modernisere og automatisere arbeidet i økonomiavdelingen. En moderne økonomiavdeling trenger velutviklede og automatiserte prosesser som sikrer internkontroll, høy kvalitet og effektivitet. 

Finansfunksjonen endres i et høyere tempo enn noensinne. Med teknologisk utvikling, nye ledermodeller og økt fokus på effektivitet, interkontroll og åpenhet stilles også høyere krav til rapporteringen. Finansiell rapportering er for mange selskap en ressurskrevende prosess med et betydelig potensial for økt verdiskaping. Fremtidens rapporteringsmiljø forventes å generere sanntidsdata samt redusere feil, og dermed skape bedre grunnlag for selskapers beslutningsprosesser.

EY og Adra Software vil vise hvordan din bedrift kan forbedre rapporteringsprosessen ved å modernisere og automatisere prosesser som har høy kvalitet og effektivitet og samtidig styrker internkontrollen.   

Følgende temaer blir behandlet: 

  • Grunnlaget for effektiv finansiell rapportering
  • Hvordan utvikle gode prosesser
  • Hva gjør de ledende på området?
  • Internkontroll i den finansielle rapporteringen
  • Tips til Quick Wins i rapporteringsprosessen
  • Trender

Det vil også bli en demonstrasjon av Adra Softwares skybaserte verktøy for finansiell rapportering.

Målgrupper:
CFO, Økonomisjef,  Konsernregnskapssjef, Regnskapssjef, Financial Controllers.

Foredragsholdere:
Bente Kroslid EIde, Senior Manager EY
Stefan Holm, Senior Manager EY
Tore Thorlacius Bræin, Adra Software
Morten Jensen, Adra Software

Pris:  Ingen deltageravgift

Påmeldingsfrist: 19. oktober
Lett frokost og mingling fra 08.00 - 08.30.

Ved spørsmål, vennligst kontakt Anne-Lise Veire, mobil: +47 918 38 508

Det tas forbehold om endringer i programmet og eventuelle avlysninger.