Kurs og seminarer i hele landet

  • Share

Hva er din utfordring?

Digitalisering driver frem innovasjon og endring innen de fleste bransjer og fagområder i et stadig raskere tempo. Vi kan hjelpe deg med å videreutvikle din virksomhet og skape morgendagens løsninger – uansett bransje.

Dato Kursnavn Sted
Mars    
07.03.17 Generasjonsskifte - Family Business Ålesund
08.03.17 Generasjonsskifte - Family Business Trondheim
08.03.17 Avgiftsbehandling i konsern Stavanger
08.03.17 Praktisk merverdiavgift i hverdagen Porsgrunn
09.03.17 Generasjonsskifte - Family Business Levanger
09.03.17 Generasjonsskifte - Family Business Steinkjer
09.03.17 Internasjonal skatterett Oslo
13.03.17 Økt lønnsomhet ved hjelp av digitalisering og roboter – Robotic Process Automation Bergen
14.03.17 Transaction Diligence Finansielle risikoområder Oslo
14.03.17 God styreskikk – praktisk styrearbeid Bodø
16.03.17 SPA og juridisk Due Diligence Oslo
16.03.17 Salg og kjøp av virksomheter Fredrikstad
22.03.17 Generasjonsskifte – Family Business Tromsø
23.03.17 Virksomhet i utlandet – hovedregler innen skatt og merverdiavgift Bergen
23.03.17 Leietakertilpasninger Oslo
23.03.17 Leietakertilpasninger og konvertering fra næring til bolig Kristiansand
23.03.17 Styreseminar - forstå regnskap og røde flagg Otta
24.03.17 Generasjonsskifte – Family Business Sortland
28.03.17 Generasjonsskifte – Family Business Finnsnes
28.03.17 Raskere og bedre rapportering – del 1 Bergen
29.03.17 Eiendomstransaksjoner Oslo
29.03.17 Lønnsomhetsforbedring Trondheim
30.03.17 Lønnsomhetsforbedring Levanger
30.03.17 Lønnsomhetsforbedring Steinkjer
30.03.17 Avgiftsbehandling i konsern Haugesund
April    
06.04.17 Rights for migrant workers – avoiding allegations of social dumping and work-related crime Oslo
20.04.17 Grenseoverskridende omorganisering Oslo
20.04.17 Raskere og bedre rapportering – del 2 Bergen
24.04.17 IFRS 16 – Leases Oslo
25.04.17 Generasjonsskifte – Family Business Bodø
26.04.17 Transaction Diligence – Kommersielle, operasjonelle og teknologiske vurderinger Oslo
26.04.17 IFRS 16 – Leases Stavanger
27.04.17 IFRS 16 – Leases Bergen
Mai    
03.05.17 IFRS-nyheter Oslo
03.05.17 Styrearbeid Vikersund
04.05.17 Er du "innafor" når du bruker utenlandsk arbeidskraft? Stavanger
04.05.17 Vekstrategi og god virksomhetsstyring Mosjøen
09.05.17 IFRS-nyheter Stavanger
09.05.17 Eiendomstransaksjoner Ålesund
10.05.17 IFRS-forum Trondheim
10.05.17 Eiendomstransaksjoner Trondheim
11.05.17 Eiendomstransaksjoner Levanger
11.05.17 Eiendomstransaksjoner Steinkjer
11.05.17 IFRS-forum Ålesund
12.05.17 Revidert nasjonalbudsjett Stavanger
15.05.17 Revidert nasjonalbudsjett Oslo
15.05.17 Revidert nasjonalbudsjett Bergen
16.05.17 IFRS 15 – Overgangsbestemmelser Oslo
23.05.17 IFRS-nyheter Bergen
23.05.17 Fast eiendom og merverdiavgift Bodø
23.05.17 Verdsettelse og finansiell modellering – grunnleggende teknikker Oslo
23.05.17 Verdsettelse og finansiell modellering – avanserte temaer Oslo
31.05.17 Verdsettelse – grunnleggende teknikker Bergen
Juni    
07.06.17 IFRS 15 – Overgangsbestemmelser Bergen
15.06.17 EY ajour update Oslo
21.06.17 EY ajour update Stavanger
September    
21.09.17 Børs- og IFRS-konferansen 2017 Oslo