Advisory Services

 • Share

IT Risk and Assurance services

Our IT risk and assurance professionals can help your organization address the challenge of managing IT risks in a way that is in line with your business strategy.

We draw on in-depth technical and IT-related risk management knowledge from our global organization, to help you with:

 •  IT controls services
  Our IT controls services focus on the design, implementation and rationalization of controls that potentially reduce the risks in the application, infrastructure and data layer of your IT function. Information security is a key area of focus in the current landscape of mobile technology, social media and cloud computing.
 •  IT risk transformation
  We help you identify your most important risks, design frameworks to manage them and improve the effectiveness and efficiency of IT risk management through technology assistance.
 • IT assurance
  Our independent position and assessment capabilities provide clients with a candid and reliable overview of their IT risk landscape and the controls in place.

Underpinning our IT–related capabilities are our strengths and skills in day-to-day operations, management and strategic decision-making. This includes skills in the supporting areas of:

 • People and organizational change
 • Strategic direction
 • Program management

Relatert innhold

EY Nordic Security

Nordic Security Center

For å løse våre kunders utfordringer knyttet til IT-sikkerhet  og håndtering av informasjon med særlige skjermingsbehov har EY et eget operasjonssenter i Oslo. Nordic Security Center leverer tekniske penetrasjonstester og bistår i digitale etterforskninger. NSC inngår i EYs Advanced Security Centers globalt.

Styringssystem

Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)

Vi bistår offentlige og private bedrifter med å systematisere sitt sikkerhetsarbeid slik at virksomhetskritisk informasjon (konkurransemessige fortrinn, informasjonsverdier og omdømme) sikres tilstrekkelig over tid. Vi kan designe, implementere og sertifisere ISMS mot internasjonal standard, basert på en risikobasert tilnærming.

EY AMS

AMS

Avanserte Måle- og Styringssystemer for strøm (AMS) kan gi detaljerte opplysninger om enkeltpersoner eller husstander. Analyser av denne informasjonen gir nettselskapene gode muligheter til å utnytte sin kapasitet bedre, og også skreddersy tjenester og produkter til kundene. Samtidig kan innsamling og aggregering av denne typen informasjon bety en risiko for at informasjonen tilfaller uvedkommende uten tilstrekkelig informasjonssikkerhet. Ivaretakelse av selskapets tillit og omdømme i markedet gjennom tilstrekkelige tiltak vil derfor være en viktig faktor ved bruk av AMS.

EY Personvern

Personvern

Etterlevelse av lover og regler knyttet til behandling av personopplysninger er en viktig forutsetning for å sikre et selskaps tillit og renommé i markedet. Bevisste valg ved utvikling av IKT-verktøy og bruk, krever kunnskap om kravene og hvordan disse kan ivaretas i praksis.

EY Behavioral Information Security Management Service

Behavioral Information Security Management Service

Many information security incidents and successful intrusions could be prevented if people acted differently. Thus, to manage behavioral information security threats it is important to understand what drives existing security behaviors of employees and how these behaviors can be improved. Existing approaches to improve awareness and behaviors lack empirical evidence on their effectiveness and do not pay enough attention to the differences between organizations and their specific information security requirements. EY’s approach is research-based and helps clients direct initiatives tailored to the context of the organization.

Kontakt oss

Aina Karlsen Røed 
Partner, IT risk and assurance
+47 982 06 241

Christian Mjaanes 
Partner, IT advisory
+47 951 50 088

Insights on IT Risk

Library: Insights on IT Risk  

Get updated with our latest Insights on IT Risk publications.