• Do you trust humans or machines to fight fraud?

  Our latest EMEIA Fraud Survey explores the geopolitical and economic environment’s impact on business conduct and technology’s role in detecting fraud and corruption.

 • Global Fraud Survey 2016

  The 14th Global Fraud Survey reveals overwhelming support for increased transparency, as regulators cooperate to hold individual executives to account.

 • Reporting: Issue 11 – April 2016

  The CFO’s role is changing as they become increasingly involved in the strategic growth of their companies. Read more in the latest issue of Reporting.

 • Are you prepared for corporate reporting’s perfect storm?

  It’s time to address and understand the corporate reporting challenges CFOs are facing globally. Read the latest FAAS report to know how.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

 • Audit Committee Bulletin: June 2014

  We address the risk and governance topics that are top of minds in audit committee meetings and network discussions across Europe and beyond.

 • Reinforcing the commitment to ethical growth

  Our latest fraud survey reveals a concerning level of global fraud bribery and corruption with boards struggling to respond to existing and emerging risk.

Revisjon | Assurance Services

Slik møter du dagens revisjons-, finans- og rapporteringsutfordringer

Det globale forretningslandskapet endres med basis i viktige hendelser og trender. Det betyr at kravene til finans- og rapporteringsmiljøet også utvikles, noe som fører til utfordringer for selskapers administrasjonsteam, styrer, revisjonsutvalg og revisorer.

Vi kan hjelpe dere med å forstå og imøtekomme kravene innenfor finansiell- og økonomisk rapportering.


 • Eierstyring og selskapsledelse

  Økt åpenhet, forbedret kontroll

  De økonomiske forholdene har generelt sett bedret seg det siste året, men usikkerheten råder fortsatt. Verden krever en økt grad av åpenhet i selskaper. Investorer ønsker seg tilgang til mer nøyaktig og relevant informasjon om selskaper, transaksjoner, markeder og risikoer. Reguleringsorganer ønsker å utøve større kontroll.

  Det er mye debatt rundt hvordan eierstyring og selskapsledelse bør utvikle seg. Denne debatten skjer på bakgrunn av lovmessige og regulatoriske endringer, implementeringen av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og økt offentlig ettersyn. Vi mener at global koordinering er en nødvendighet i dagens integrerte og gjensidig avhengige markeder. Regulerende myndigheter og premissgivere må fortsette samarbeidet for å fremme global konsistens.


Relatert innhold

Midmarket Finance Solutions

Midmarket Finance Solutions

EY Midmarket Finance Solutions tilbyr økonomirådgiving til mellommarkedet og vekstselskaper.

Fagavdeling Regnskap Forsideteaser

Fagavdeling Regnskap

Vi har organisert arbeidet med IFRS ved å etablere en rekke arbeidsgrupper som ser på særlige problemstillinger knyttet til IFRS. Disse arbeidsgruppene består av personer med en kombinasjon av høy regnskapsfaglig kompetanse og bransjekunnskap.
 

 

 


Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

EU:s revisionsreform

EUs revisjonspakke

EUs revisjonspakke trådte i kraft i juni 2014. Blant andre bestemmelser pålegger direktivet obligatorisk rotasjon av revisjonsselskap og betydelige restriksjoner på ikke-revisjonstjenester for foretak av allmenn interesse i EU, eller såkalte PIEs (Public Interest Entities).

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsetter over hele verden

Besøk ey.com/ifrs for å holde deg oppdatert på utviklingen innen IFRS, inkludert konvergeringen av US/IFRS.