Revisjon | Assurance Services

  • Share

Regeloverholdelse og rapportering i forbindelse med regnskapsføring

Gjør det riktig fra starten av, og fortsett med det

Finansendringer på global skala kan medføre nye utfordringer og risikoer. Virksomheter må oppnå en balanse mellom riktig kontroll via risikobegrensning, synlighet og konsekvent kvalitet, samt riktig effektivitet på tvers av prosesser og systemer. Samtidig må de stå for den riktige verdiskapningen for virksomheten til en lavere pris. Selskaper som gjør det riktig og fortsetter med det, vil sannsynligvis oppleve at deres globale finansinvesteringer virkelig er mulig å transformere.

Tjenester for regeloverholdelse og rapportering i forbindelse med regnskap fokuserer på å hjelpe store, flernasjonale selskaper til å oppfylle regnskapsføringskravene i de mange landene hvor de driver virksomhet. Selskaper på tvers av bransjer er involvert i initiativer for finansomforming. Dette understrekes av utvidelsen til framvoksende markeder, utnyttelsen av sentre for fellestjenester (Shared Services Centers) og en kontinuerlig streben etter effektivitet og lavere kostnader.

Tjenestene våre administreres sentralt og kombinerer kompetansen vår innen finans og skatt for å understøtte hele spekteret av overholdelsesbehov. Vårt tjenestetilbud omfatter:

  • Tjenester for lovpålagt rapportering (levering av lovpålagte regnskap) 
  • Omfattende regnskapsstøtte for å hjelpe finansfunksjoner internt, inkludert: 
  • GAAP-konvertering fra konsern til lokalt 
  • Regnskap i etterkant av hovedbok via et register, slik som hjelp med terminavslutning, kompilering av råbalanse, avstemminger samt innsamling og analyse av data 
  • GAAP-til-skatt-konvertering fra konsernnivå til lokalt nivå i samordning med EYs skattespesialister

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

null
Global Fraud Survey a place for integrity

Norske selskaper gjør færre bakgrunnssjekker enn europeiske

Bare 12 prosent av norske selskaper bryr seg med å finne ut av eierskapet bak sine leverandører, agenter og andre samarbeidspartnere, mens 50 prosent av selskapene i Europa for øvrig foretar slike bakgrunnsundersøkelser. Det viser vår Global Fraud Survey 2012.
Les også:  
European Fraud Survey 2011
European Fraud Survey 2011 - rapport Norge  

 

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsetter over hele verden

Besøk ey.com/ifrs for å holde deg oppdatert på utviklingen innen IFRS, inkludert konvergeringen av US/IFRS.