Revisjon | Assurance Services

  • Share

Fagavdeling regnskap

Fagavdeling regnskap er en del av EYs nordiske IFRS-desk og er tilknyttet EMEIA IFRS Desk. Flere av avdelingens ansatte deltar i vårt internasjonale IFRS-nettverk.

Foruten å bistå revisorer og kunder deltar fagavdeling regnskap i utviklingen av god regnskapsskikk gjennom deltakelse i fagutvalg, prosjektgrupper og andre komiteer i regi av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). I tillegg utarbeider fagavdelingen høringssvar til endringsforslag i lov om god regnskapsskikk. Fagavdelingen er også en viktig leverandør av faglig innhold til interne og eksterne opplæringsprogram. Flere av gruppens ansatte er foredragsholdere ved International Financial Reporting Academy (IFRA).

Fagavdeling regnskap ledes av statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker Anne-Cathrine Bernhoft. Bernhoft har lang erfaring fra rådgivning av selskaper i IFRS-spørsmål. Hun er medlem av Regnskapsstandardstyret (RSS) og er i tillegg forfatter og medforfatter av lærebøker og en rekke fagartikler.

Kontakt: Anne-Cathrine Bernhoft
Telefon: +47 91 35 79 60

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.