EY Kilder til investeringsbeslutninger

Betydningen av årsrapporten undervurderes

Det indikerer en spørreundersøkelse utført av EY og NFF

  • Share

Investorer, analytikere og CFOer anser årsrapporten som et av de viktigste hjelpemidlene til å gjøre investeringsbeslutninger. Likevel synes de som lager årsrapporten å undervurdere betydningen av den.

Regnskapet i årsrapporten er først og fremst interessant for investorer og deres rådgivere (analytikere). Dersom regnskapet ikke er egnet som beslutningsgrunnlag for disse, er nytteverdien av regnskapsrapporteringen mindre. Den siste tiden har stadig flere stilt spørsmål ved årsrapportens nytteverdi.

Med dette bakteppet gjennomførte EY og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) en spørreundersøkelse i juni 2013. Vi spurte analytikere, investorer, økonomisjefer (CFO-er) og andre medlemmer av NFF om hvordan de vurderer nytten av forskjellige kilder i forbindelse med investeringsbeslutninger. Resultatene fra spørreundersøkelsen presenteres i vår publikasjon.

Last ned rapporten "Undervurderer regnskapsprodusentene betydningen av årsregnskapsrapporteringen?". (pdf, 695kb)

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til undersøkelsen eller det er andre ting du ønsker å diskutere! Kontaktinfo finner du i høyremargen (evnt nederst på siden dersom du surfer på mobil).

 Les mer om EYs Fagavdeling regnskap her.
 Les mer om våre Rådgivningstjenester for finansiell rapportering her.