Revisjon | Assurance Services

 • Share

Raskere og bedre finansiell rapportering

 

Verden krever større grad av åpenhet i forretningslivet. Investorer ønsker tilgang til mer presis og relevant informasjon om selskaper, transaksjoner, markeder og risiko.

Tidsriktig, pålitelig rapportering og god internkontroll inngir tillit og er viktige forutsetninger for virksomheters evne til å ta riktige beslutninger. Mange selskap opplever imidlertid dagens finansielle rapporteringsprosess som tidkrevende og mer kompleks og utfordrende enn noensinne. Målsettingen om en tidsriktig, effektiv finansiell rapportering oppleves som veldig krevende for mange. 

Vi ser at mange virksomheter har følgende utfordringer:

 • Lite tid til kvalitetssikring og analyse av regnskapet
 • Selskapets rapportering inneholder gjentatte feil og mangler
 • Selskapets rapporteringsprosesser er manuelle og ineffektive og skaper frustrasjon i organisasjonen
 • Mangelfull styring og kontroll over finansiell rapportering
 • Manglende rolle- og ansvarsfordeling i ulike prosesser
 • Økonomifunksjonen er kostbar
 • Økende krav fra eiere og andre interessenter om raskere og bedre rapportering
 • Selskapet ønsker økt troverdighet og tillit blant regnskapsbrukerne

EY har inngående kunnskap om og erfaring fra finansiell rapportering og virksomhetsstyring på tvers av bransjer både i Norge og internasjonalt. Vi kan hjelpe dere med følgende: 

 • Evaluering av den finansielle rapporteringsprosessen
  • Organisering, bemanning og kompetanse
  • Prosesser og systemer
  • Intern og ekstern rapportering
  • Risikostyring og intern kontroll
 • Utvikle og forbedre forretnings- og støtteprosesser
 • Utvikle og forbedre finansiell rapportering
 • Utvikle og forbedre rammeverk for risikostyring og intern kontroll over finansiell rapportering i tråd med reglene i regnskapsloven, NUES, Sox404 og lignende

Kontakt oss

Thomas Embretsen
Partner Assurance
+47 917 48 946

Ina Rosenberg
Partner, Bergen
+47 975 13 833

Lars Ragnar Vigdel
Partner, Stavanger
+47 977 53 615
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

RAPP    
Slik lykkes du med Finansiell rapportering

Vår grundige undersøkelse har gitt oss innsikt i hvordan man lykkes med finansiell rapportering. Her deler vi kunnskapen med deg.

 

 

EY Financial Accounting Advisory Services brosjyre     
Vi kan gi deg råd om finansiell rapportering

Les om hvordan vi kan møte ditt selskaps behov for eksterne tjenester.