Revisjon | Assurance Services

  • Share

Corporate compliance - regeletterlevelse

Granskingsenheten i EY kan bistå med:

  • Risikoanalyser og gjennomgang av virksomheters etterlevelse av lover og regler på viktige områder, samt forslag til forbedringer
  • Gjennomgang og evaluering av virksomheters etiske retningslinjer samt interne regler og rutiner som kan forebygge manglende etterlevelse
  • Råd og anbefalinger om hvordan virksomheter kan forbedre rammeverket og best mulig håndtere og redusere risiko for manglende etterlevelse
  • Utvikling av programmer og tiltak som er tilpasset virksomheters konkrete utfordringer/risikoer
  • Bakgrunnssjekk av samarbeidspartnere og andre virksomheters ”etterlevelseshistorikk” og risiko (Integrity Due Diligence)

Granskingsenheten har spesialkompetanse og tilbyr compliance-relaterte tjenester innen anti-korrupsjon, anti-hvitvask, anti-trust (konkurranselovgivning), samt arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk for offentlige anskaffelser.

Gå til vår hovedside for Granskingsenheten i EY

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.