EMEIA Fraud survey 2013 - Navigating today’s complex business risks

EMEIA Fraud Survey 2013

En av fem ansatte er kjent med finansiell manipulasjon i eget selskap

  • Share

EYs EMEIA Fraud Survey 2013 – ”Navigating today’s complex business risks” (pdf, 2mb), viser at en av fem ansatte er kjent med finansiell manipulasjon i eget selskap. Over 3000 ansatte i 36 land i Europa, Midt-Østen, India og Afrika er intervjuet om deres syn på korrupsjon og bestikkelser.

I Norge viser svarene at noen færre, men likevel så mange som en av syv ansatte, kjenner til finansiell manipulasjon i en eller annen form i eget selskap de siste 12 måneder, og uetiske handlinger anses akseptabelt av overraskende mange. Over 30 % av de spurte mener personlige gaver og annen kundepleie samt kontantbetalinger kan rettferdiggjøres hvis det hjelper virksomheten gjennom økonomiske nedgangstider.

Et stort flertall – ca. 75 % - av de spurte mener at ledelsen i norske virksomheter er under sterkt press for å levere gode økonomiske resultater de neste 12 måneder. En av fire svarer at de er kjent med at fokus på kostnadskutt får betydning for enkeltpersoner i form av for eksempel frysing av lønnsnivå eller reduserte bonuser. Videre er det begrenset tro på en positiv utvikling i markedet for egen virksomhet de neste 12 måneder.

I undersøkelsen svarer gjennomsnittlig 57 % at de mener korrupsjon er utbredt i deres respektive hjemland. Resultat i Norge er ikke overraskende langt bedre enn gjennomsnittet. Av de norske respondentene, mener 17 % at korrupsjon er utbredt her i landet, mens bare 2 % mener korrupsjon forekommer i egen bransje/sektor. Elisabeth Roscher, partner og leder for EYs norske granskningsenhet (Fraud Investigation & Dispute Services) peker på at dette forholdstallet i seg selv er bekymringsfullt. Hun mener det er en viktig forutsetning for effektivt å kunne håndtere korrupsjonsrisiko, at virksomhetene tar inn over seg at det også er en risiko for bestikkelser og korrupsjon i egen virksomhet eller bransje.

Majoriteten av de spurte svarer at de er kjent med at deres virksomhet har en anti-korrupsjons policy, men kun ca. 35 % anser imidlertid at denne er relevant for dem og deres kollegaer i deres rolle/arbeid for virksomheten. Roscher mener dette kan tyde på at norske virksomheter ikke helt har truffet med å spesialtilpasse virksomhetens anti-korrupsjonsprogram/-policy til den konkrete risiko den enkelte virksomhet står overfor.

Les mer om de ulike temaene i undersøkelsen på våre globale sider.

I EYs Global Fraud Survey fra 2012 fremkom det at norske selskaper i mye mindre grad enn bedrifter ellers i Europa sjekker sine leverandører, agenter og andre samarbeidspartnere. Årets undersøkelse bekrefter at denne type undersøkelser samt nærmere informasjon knyttet til kontrakter med leverandører, agenter og andre samarbeidspartnere fremdeles i liten grad etterspørres i virksomheten.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller våre tjenester. Kontaktinfo finner du i høyremargen, evt. nederst på siden dersom du surfer via mobil.