Revisjon | Assurance Services

  • Share

Forebygging av økonomiske misligheter

Vi har utviklet et anti-mislighetsprogram som kan tilpasses den enkelte virksomhets behov, herunder kan vi bistå blant annet med risikoanalyser og kan foreslå forbedringer av virksomhetens rutiner og tiltak mot misligheter.

I tillegg kan vi hjelpe virksomheter med å etterleve lovpålagte krav med hensyn til varsling og forestå tipsmottak.

Les mer om: Mislighetsforebygging (pdf, 147kb)

 Gå til vår hovedside for Granskingsenheten i EY

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.