Revisjon | Assurance Services

  • Share

Sikring og analyse av elektronisk informasjon

Vi tilbyr tjenester knyttet til sikring og analyse av elektronisk informasjon (Forensic Technology & Discovery Services - FTDS), herunder e-post og slettede data.

Vårt operasjonsrom i Oslo er utstyrt med spesialtilpasset verktøy som muliggjør analyse av store mengder data. Utstyret vi benytter muliggjør enkel visualisering av komplekse sammenhenger. Metodikken ivaretar krav til en forsvarlig og rettssikker prosess. Sikring av data skjer på en etterprøvbar måte, slik at resultatene kan benyttes i en eventuell senere rettssak. Sikring og analyse benyttes ofte i granskingssaker, men kan også brukes i andre sammenhenger hvor det er behov for å få oversikt over og analysere elektronisk informasjon.

Vi tilbyr også tjenester for å kunne identifisere, innhente og sikre elektroniske bevis fra virksomheters ustrukturerte data. Tjenesten brukes ofte der det er viktig å få oversikt over intern og ekstern kommunikasjon ved kritiske hendelser. I tillegg til kan vi utføre dataanalyse av strukturerte data. Gjennom analyser vil vi kunne identifisere karakteristiske mønstre, som blant annet kan være kjennetegn på ulike former for økonomisk misligheter.

Ved hjelp av ulike IT-verktøy og programmer kan vi foreta målrettede analyser innenfor forskjellige regnskapsområder for å avdekke eksempelvis:

  • Mistenkelige transaksjoner
  • Transaksjoner med nærstående
  • Brudd på innkjøpsreglement
  • Brudd på fullmaktsmatriser
  • Manglende attestasjon og anvisning
  • Kontroll av endringer av faste data, for eksempel endring av kontonummer
  • Duplikate betalinger

 

Gå til vår hovedside for Granskingsenheten i EY

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.