Revisjon | Assurance Services

  • Share

Tvistebistand

Vårt tverrfaglige team bistår virksomheter og advokatfirmaer med tekniske og finansielle/regnskapsmessige undersøkelser og analyser i forbindelse med tvister både nasjonalt og internasjonalt.

Vi bistår med å kartlegge faktum samt beregne økonomiske konsekvenser, herunder både vinnings- og tapsberegninger.

Vi kan eksempelvis bistå i erstatningssaker, økonomiske straffesaker, konkurransesaker, forsikringssaker/-oppgjør, verdivurdering ved ekspropriasjon og tvangsinnløsning etter aksjeloven.
 
Vi har bred erfaring og troverdighet som sakkyndig vitne med redegjørelse og presentasjon i retten både i sivile saker og økonomiske straffesaker.

 

Gå til vår hovedside for Granskingsenheten i EY

Kontakt oss

Frode Skårmo Krabbesund
Norwegian Fraud Investigation & Dispute Services leader
+47 970 83 813

Contact our Global Fraud Investigation & Dispute Services leaders.

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.