Change your people? Or change your people?

  • Share

Verden er i stadig endring som følge av globale, demografiske, teknologiske og regulatoriske endringer. Disse skiftene krever at organisasjoner må kunne endre seg raskt og skaper et økt behov for fleksible og tilpasningsdyktige ansatte.

På samme tid blir det vanskeligere å få tak i, lede, motivere og beholde talent samtidig som man kontrollerer kostnadene. Vi hjelper til med personalmål – de riktige menneskene, med de rette egenskapene, på rett sted, til riktig pris, og som gjør de riktige tingene.

Ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi vil organisasjoner kunne oppnå en konkurransemessig HR-fordel. Vi arbeider globalt og samarbeider på tvers for å løse komplekse problemstillinger tilknyttet organisasjonsendringer, ansattsykluser og effektiv utnyttelse av personalet og mobilitet. Gjennom dette oppstår verdiskapning fra nye og virtuelle arbeidsstyrker og HR sin endrede rolle.

Mangfoldet blant våre ansatte, vår globale tilknytning og vårt samarbeid inspirerer oss til å stille bedre spørsmål så vi kan hjelpe organisasjoner med å oppnå bedre og langvarige resultater og konkurransefortrinn.

Les mer

EY - Organization and Talent Planning

Organisasjons- og talentuntvikling

Lær hvordan vi hjelper ledere med å avstemme beslutninger om ansatte og organisasjon med strategiske og finansielle mål.

EY - The call for a more strategic HR

Behov for mer strategisk HR

Denne studien av Harvard Business Review Analytics Services viser hvordan HR utvikles og modnes i alle ledd av organisasjonen.

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Collaborative deployment: nøkkelen til global mobilitet

Å utstasjonere ansatte blir stadig mer komplekst. Kan bedre samarbeid mellom ulike team og land føre til suksess? Vi utforsker fremtidens mobilitet.

EY - How collaborating with HR can drive growth

Samarbeid med HR kan drive vekst

Mennesker er en bedrifts største ressurs. Arbeidsstyrker skaper vekst og resulter, og suksess er uatskillelig forbundet med de ansattes kvalifikasjoner, talen, kunnskap og evner.

EY - Global mobility effectiveness survey 2015-16

Global mobility effectiveness survey 2015-16

Hvordan bedrifter samler, organiserer, analyserer og bruker informasjon er knyttet til nesten alle aspekter av global mobilitetsplanlegging. Er du forberedt? 

Top