EY Insourcing Services

Insourcing Services

  • Share

EY Insourcing Services tilbyr dyktige konsulenter med erfaring fra operative stillinger innen økonomi og regnskap som du kan leie for en kortere eller lengre periode. Vi i EYs Insourcing Services hjelper mange store og små selskaper og organisasjoner med midlertidig arbeidskraft i hele Norden. Vi skreddersyr oppdragene etter dine behov, både for planlagte og uforutsette situasjoner.

  • Har du behov for å forsterke organisasjonen din?
  • Opplever organisasjonen midlertidig arbeidsnedleggelse?
  • Skal noen av kollegaene ut i foreldrepermisjon?
  • Står dere overfor en omorganisering som vil øke behovet for personell?
  • Oppkjøp/fisjon på gang? Systembytter, omlegging?

Hvis du svarer ja på noen av disse spørsmålene, kan det hende at du kan dra nytte av å leie inn en ekstern konsulent på midlertidig basis.
Siden det i tillegg kan det være en lønnsom og effektiv måte å tilføre selskapet ditt kompetanse på, benytter mange bedrifter seg av eksterne leverandører for bemanning.

Hvorfor skal du velge EYs konsulenter?
Vi sørger for at du får den kompetansen du trenger til rett tid. Vi leverer raskt, har fleksible løsninger, og tilpasser oss oppdragets karakter – uavhengig av varighet og om du har behov for heltids- eller deltidshjelp. Som nordisk organisasjon har vi konsulenter som har spesialisert seg innen økonomifunksjonen, tilgjengelige der du er. Og med et globalt kompetansehus i ryggen har vi også globale ressurser å spille på.

Insourcing Services

Hvordan kan vi hjelpe deg?
Vi har konsulenter innenfor følgende roller og kompetanseområder:

Roller
- Regnskapsansvarlig
- Konsernregnskapssjef
- Financial Controller
- Business Controller
- Procject / Cost controller
- Økonomisjef
- Ulik spesialkompetanse

Kompetanseområder
- Regnskapsavslutning og årsregnskap
- Konsernregnskap og konsolidering
- Kontantstrømsanalyser
- Lønnsomhetsanalyse og simuleringer
- Budsjettmodeller og prosesser
- Prosesskartlegging og effektivisering
- Utvikling av en balansert målstyring, rapporteringspakker og KPIer
- Optimalisering av kapitalstruktur
- Internkontroll
- IFRS

Les mer om hvordan du kan lykkes med Insourcing Services.