Transaksjonsrådgivning | Transaction Advisory Services

 • Share

Restrukturering

Hvert enkelt restruktureringsscenario krever ulik kompetanse. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen restrukturering som kan tilpasses selskapets situasjon, og vi hjelper deg med å vurdere de mulighetene som er tilgjengelige. Vi bistår deg med å utarbeide en effektiv restruktureringsplan, assisterer ved transaksjoner og hjelper deg med å oppnå dine strategiske målsettinger.

Restrukturering av selskaper

Vi bistår selskaper og investorer med restrukturering ved å forbedre forventet avkastning i usikre tider med fallende trend i resultat og vekst. Vi støtter deg gjennom endringsprosessene for å snu utviklingen og hjelper til med allokering av kapital og investeringer – vi vurderer dine restruktureringsplaner objektivt.

I tillegg bistår vi med å legge strategier for å håndtere potensielle brudd på avtalevilkår, forhandle med långivere og øvrige interessenter, samt håndtere insolvens- og andre bestemmelser/krav.

Arbeidskapitalstyring

Vi hjelper deg med å forbedre kontantstrømmen og frigjøre verdier i omløpsmidler (kundefordringer, leverandørgjeld og varelager), som dermed bedrer den totale likviditeten og gir effektive strategier for kreditthåndtering.

Kapitalmarkeder

Vi samarbeider med deg om å utvikle optimale og fleksible gjelds- og egenkapitalstrukturer samt konkurransedyktige finansieringsløsninger. Vi analyserer og presenterer alternativer, og kommer med våre anbefalinger.

 Se oversikten under for ytterligere detaljer.

Restrukturering

Vi hjelper deg:
Planlegge og gjennomføre restruktureringsinitiativer

Hovedinitiativer:

 • Objektiv evaluering av strategiske muligheter og kommunikasjon med stakeholders
 • Bistå med utarbeide turnaroundplan
 • Bistå med krisehåndtering
 • Kommunisere med kreditorer og stakeholders
 • Nedlegge deler av virksomheten og downsizing

Restrukturering - Finansiell

Vi hjelper deg:
Legge til rette for underliggende drift ved å fremforhandle en bærekraftig kapitalstruktur

Hovedinitiativer:

 • Tilrettelegge for underliggende drift ved å restrukturere kapitalstrukturen
 • Gjennomgå nåværende gjeldsstruktur og komme med råd til refinansierings-alternativer
 • Kommunisere med kreditorer og andre stakeholders
 • Realisere eiendeler for å lette gjeldsbyrden
 • Utarbeide bærekraftig finansiell restrukturerings-plan sammen med kreditorer

Restrukturering - Arbeidskapital


Vi hjelper deg:
Frigjøre likviditet ved å vurdere og forbedre dagens arbeidskapitalsituasjon

Hovedinitiativer:

 • Vurdere selskapets arbeidskapitalnivå mot interne og eksterne benchmarks
 • Identifisere forbedringspotensial i arbeidskapitalen
 • Utarbeide plan for å realisere arbeidskapital-initiativer
 • Utarbeide måletall for fremtidig oppfølging av arbeidskapital

Kontakt oss

Kjell Stenersen
Partner
+47 51 70 66 78
+47 982 06 678

Bjørn Tore Foss
Partner
+47 24 00 27 17
+47 970 25 021

Connect with us

Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. Eller last ned vår EY Insights app for mobil og nettbrett.

Size matters in working capital

Arbeidskapital: Virksomhetens størrelse er viktig

Store virksomheter er flinkere til å håndtere arbeidskapital enn små-og mellomstore bedrifter. Finn ut hvorfor i vår siste utgave av Capital Agenda Insights.