Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentrujemy się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny.

Współpracujemy z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych.

Fundacja EY koncentruje swoje wysiłki na 4 kluczowych obszarach: pomocy edukacyjnej, psychologicznej, finansowej i rzeczowej, a także na promocji rodzicielstwa zastępczego. Udziela wsparcia materialnego zarówno rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, jak również pracując wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Możemy działać dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników naszej firmy, realizujących się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działalności społecznej.

Wydarzenia:

Akademia Świadomego Rodzica Akademia Świadomego Rodzica

Akademia Świadomego Rodzica jest projektem skierowanym zarówno do rodziców zastępczych jak i do specjalistów (psychologów, trenerów, psychoterapeutów) zainteresowanych poznaniem pracy z rodzicami zastępczymi.

 

Klucz do jutraKlucz od jutra: zostań wolontariuszem-korepetytorem

Jednym z projektów, które realizuje Fundacja EY jest „Klucz do jutra”. To program edukacyjny skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Warszawie i Łodzi.

 

Ferie marzeńZrozumieć dziecko

W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Sprawdź, jakie tematy poruszymy w tym roku.

 

FASKampania Społeczna #DzieciNieChcąFAS

Kampania społeczna #DzieciNieChcąFAS ma na celu edukację Polek i ich otoczenia w zakresie zagrożenia jakie płynie z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) – jest zespołem chorobowym zaburzeń powstałym na skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

 

Prośby indywidualne Prośby Indywidualne

Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu tego, co jest pilnie potrzebne: terapia, rehabilitacja, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioski mogą składać podmioty prawne i fizyczne.

 

Przekaż 1% podatku

Nr konta 69 1280 0003 0000 0031 7094 1031

KRS: 0000 164 082

 

 


Partnerzy fundacji:

PARPA    Forum Darczyńców    Instytut