Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentrujemy się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny.

Współpracujemy z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych.

Fundacja EY koncentruje swoje wysiłki na 4 kluczowych obszarach: pomocy edukacyjnej, psychologicznej, finansowej i rzeczowej, a także na promocji rodzicielstwa zastępczego. Udziela wsparcia materialnego zarówno rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, jak również pracując wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Możemy działać dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników naszej firmy, realizujących się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działalności społecznej.

Wydarzenia:

Zapraszamy do wzięcia udziału w 6 edycji Akademii Świadomego Rodzica.

 

Ferie marzeń30maja świętujemy razem

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych co roku na początku kwietnia organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Ferie marzeńZrozumieć dziecko

Trwają zapisy na szkolenie: Rodzina zastępcza – spotkanie dwóch światów. Czy znajomość i uszanowanie korzeni dziecka są ważne?

 

Klucz do jutraKlucz od jutra: zostań wolontariuszem-korepetytorem

Jednym z projektów, które realizuje Fundacja EY jest „Klucz do jutra”. To program edukacyjny skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Warszawie i Łodzi.

 

FASKampania Społeczna #DzieciNieChcąFAS

Kampania społeczna #DzieciNieChcąFAS ma na celu edukację Polek i ich otoczenia w zakresie zagrożenia jakie płynie z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) – jest zespołem chorobowym zaburzeń powstałym na skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

 

Prośby indywidualne Prośby Indywidualne

W dniu 06.07.2016 w ramach kwartalnej realizacji programu “Prośby Indywidualne” przez Zarząd Fundacji EY zostały rozpatrzone 43 wnioski. 15 zostanie wspartych w ramach posiadanych środków w budżecie Fundacji. Przypominamy, iż na kwartał Fundacja dysponuje pulą 30 tys. zł  na potrzeby rodzin zastępczych. Następna edycja “Próśb Indywidualnych” już we wrześniu.

 


Partnerzy fundacji:

PARPA    Forum Darczyńców