Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentrujemy się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny.

Współpracujemy z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych.

Fundacja EY koncentruje swoje wysiłki na 4 kluczowych obszarach: pomocy edukacyjnej, psychologicznej, finansowej i rzeczowej, a także na promocji rodzicielstwa zastępczego. Udziela wsparcia materialnego zarówno rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, jak również pracując wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Możemy działać dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników naszej firmy, realizujących się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działalności społecznej.

Wydarzenia:

Akademia Świadomego Rodzica Akademia Świadomego Rodzica

Akademia Świadomego Rodzica jest projektem skierowanym zarówno do rodziców zastępczych jak i do specjalistów (psychologów, trenerów, psychoterapeutów) zainteresowanych poznaniem pracy z rodzicami zastępczymi.

 

Klucz do jutraKlucz od jutra - Konkurs na dofinansowanie projektu

Fundacja EY organizuje pilotażowy konkurs, w ramach którego organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie projektu edukacyjnego.

 

Turnus Terapeutyczny MNRI®Turnus Terapeutyczny MNRI®

Zapraszamy na Turnus Terapeutyczny MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 30 dzieci w wieku 1- 13 lat ze zdiagnozowanym FAS lub FASD i/lub z zaburzeniami neurorozwojowymi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Akademia Letniej PrzygodyKonkurs Wygraj Rodzinne Wakacje - Wyniki

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej na uzyskanie dofinansowania do wspólnych, rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.

Akademia Letniej Przygody Akademia Letniej Przygody - Wyniki

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

 

Ferie marzeń30maja świętujemy razem - Wyniki

Przedstawiamy listę rankingową wszystkich ocenionych wniosków XII edycji konkursu „30 maja - świętujemy razem”.

 

Ferie marzeńZrozumieć dziecko

Trwają zapisy na szkolenie: Rodzinnie przywiązani – jak budować więź z przyjętym dzieckiem?

 

Klucz do jutraKlucz od jutra: zostań wolontariuszem-korepetytorem

Jednym z projektów, które realizuje Fundacja EY jest „Klucz do jutra”. To program edukacyjny skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Warszawie i Łodzi.

 

FASKampania Społeczna #DzieciNieChcąFAS

Kampania społeczna #DzieciNieChcąFAS ma na celu edukację Polek i ich otoczenia w zakresie zagrożenia jakie płynie z picia alkoholu przez kobiety w ciąży. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) – jest zespołem chorobowym zaburzeń powstałym na skutek działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

 

Prośby indywidualne Prośby Indywidualne

W dniu 06.07.2016 w ramach kwartalnej realizacji programu “Prośby Indywidualne” przez Zarząd Fundacji EY zostały rozpatrzone 43 wnioski. 15 zostanie wspartych w ramach posiadanych środków w budżecie Fundacji. Przypominamy, iż na kwartał Fundacja dysponuje pulą 30 tys. zł  na potrzeby rodzin zastępczych. Następna edycja “Próśb Indywidualnych” już we wrześniu.

 


Partnerzy fundacji:

PARPA    Forum Darczyńców    Instytut