Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY promuje rodzicielstwo zastępcze.

Zobacz nasze inicjatywy:

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych co roku na początku kwietnia organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ważne jest, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka. Zależy nam, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.