Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Zapraszamy na Turnus Terapeutyczny MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 30 dzieci w wieku 1- 13 lat ze zdiagnozowanym FAS lub FASD i/lub z zaburzeniami neurorozwojowymi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Nasze partnerstwo powstało, aby jeszcze efektywniej wspierać dzieci, których rozwój jest zaburzony i opóźniony. Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.

Specjaliści z Instytutu w pierwszym dniu skupia się na indywidualnej diagnozie mającej na celu zidentyfikowanie obszarów do pracy terapeutycznej, poznanie trudności i możliwości dziecka.
Bardzo nam zależy, aby każde z dzieci miało kontynuację podjętej pracy terapeutycznej.

Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu.

Pobierz formularz projektu

Pobierz regulamin projektu

Termin i miejsce

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od sierpnia do grudnia. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu.

Miejsce

Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie, ul. Leśna 1BC, 02-840 Warszawa, Tel/fax 22 666 33 68, 502-274-685, biuro@masgu.com
Filia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej we Wrocławiu, ul. Pretficza 54D/1, 53-407 Wrocław, biuro@masgu.com

Koszt

  • Fundacja EY pokrywa wszystkie koszty związane z terapią dziecka w trakcie turnusu terapeutycznego.
  • Po stronie opiekunów leżą koszty dojazdu oraz pobyt w trakcie turnusu terapeutycznego stacjonarnego (pn- pt).
  • W trakcie trwania Turnusu terapeutycznego dziecko i rodzic ma możliwość korzystania z pokój wypoczynkowego oraz pobliskiego lasu w ramach relaksu od terapii. Instytut dysponuje także kuchnią, w której jest możliwość skorzystania z mikrofali lub przyrządzenia prostego posiłku. Oprócz tego jest możliwość zamówienia cateringu obiadowego – domowe obiady – więcej informacji bezpośrednio w Instytucie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2017 r, do końca dnia.

Zgłoszenia, które przyjdą po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ponad to w ramach Turnusów terapeutycznych MNRI® dzieci, które już są zdiagnozowane z FAS lub FASD mogą wziąć udział w badaniu naukowym. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim zakresie metoda MNRI® wpływa na funkcjonowanie dzieci. Do podstawy Turnusu Terapeutycznego MNRI zostaną dodane badania, które umożliwią nam zebranie potrzebnych danych. Po więcej informacji związanych z badaniami prosimy o kontakt z panią Katarzyną Nowak z Instytutu dr S. Masgutovej.

*FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem zaburzeń fizycznych i umysłowych. Przyczyną specyficznych anomalii rozwojowych jest spożywanie przez matkę alkoholu w trakcie ciąży.
Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki. Dzieci dotknięte zespołem alkoholowym mogą mieć całe spektrum zaburzeń: dysfunkcje mózgu, specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy (dysmorfie), anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się, czy zachowaniu.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem przyjmowania zgłoszeń na Turnus Terapeutyczny MNRI®.


Logo