Jak przezwyciężyć kryzys zaufania?

Sektor bankowy jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysów ostatnich lat. Zarówno credit crunch jak i kryzys zadłużenia w Eurolandzie kazały wszystkim największym bankom na świecie zweryfikować swoje plany na najbliższe lata. W tej chwili szefowie tych instytucji muszą skupić się na odzyskaniu zaufania swoich interesariuszy i poprawie strategii zarządzania ryzykiem w taki sposób, aby klienci zawsze czuli, że ich pieniądze są bezpieczne. Kluczowe zagadnienia obejmują także poprawę wskaźników wypłacalności i płynności oraz zarządzanie portfelem złych kredytów, który w efekcie ostatnich kryzysów, szczególnie w bankach europejskich, staje się coraz większym ryzykiem. Do tego dochodzą kwestie dostosowania się do nowych regulacji takich jak Basel III czy Dodd-Frank Act.

Postęp technologiczny również przyniósł bankom nowe wyzwania. Klienci mają coraz lepszy dostęp do informacji o produktach i usługach bankowych. Używają też coraz bardziej zaawansowanej technologii w życiu codziennym. Banki muszą nadążyć za tymi zmianami jeżeli chcą pozostać w grze o klienta detalicznego. Muszą rozważyć jaki model operacyjny jest najbardziej korzystny – oparty o placówki czy sprzedaż internetową? Potrzebują również innowacji i jak najszybszego wejścia na rynek płatności mobilnych, na którym zaczyna się hiperkonkurencja między instytucjami finansowymi, telekomami, a nawet firmami handlu detalicznego.

Doradcy EY pomagają klientom bankowym w radzeniu sobie wyżej wymienionymi i wieloma innymi zagadnieniami. Publikujemy raporty i badania, które dostarczają osobom zarządzającym instytucjami finansowymi wiedzę niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji. Oto niektóre zagadnienia poruszane w naszych publikacjach:
 


 • Zarządzanie ryzykiem w bankach

  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami dotyczącymi zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym: 

  Bank Governance Leadership Network ViewPoints 10 November 2011 Skutki kryzysu w strefie Euro  
  Co banki powinny uwzględnić w swoich strategiach zarządzania ryzykiem w następstwie kryzysu w Eurolandzie? Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na ten temat. 

  Profile of a businessman shaking hands with a businesswoman stepping down from an airplane Najważniejsze ryzyka z punktu widzenia sektora bankowego
  Przeczytaj jak banki radzą sobie z pozyskiwaniem kapitału, utrzymywaniem płynności, nowymi regulacjami, kwestią cyberbezpieczeństwa i ryzykami geopolitycznymi.  

  Evolution of the CRO Jak lepiej identyfikować ryzyka?
  Ta publikacja zawiera podsumowanie 3 sposobów na identyfikację nowych ryzyk w bankowości. Materiał oparty jest na doświadczeniach Chief Risk Officerów i dyrektorów z wielu renomowanych instytucji finansowych. 

   

 • Prognozy makroekonomiczne oraz dla instytucji finansowych strefy Euro

  Co kwartał publikujemy prognozy makroekonomiczne przygotowywane dla strefy unii walutowej, które są kluczowe dla decydentów w bankach w całej Europie. Prognozy przygotowujemy wspólnie z instytutem Oxford Economics. Zapraszamy do odwiedzania specjalnego serwisu poświęconego Prognozom dla Strefy Euro .

  Analizujemy również dogłębnie sytuację instytucji finansowych strefy Euro, o której piszemy  w oddzielnych raportach również dostępnych na stronach z Prognozą dla Strefy Euro.
   

 • Banki oczami klientów

  Już dwukrotnie badaliśmy nastawienie klientów do banków na całym świecie. Nasze Światowe Badanie Klientów Bankowości Detalicznej obejmuje ponad 30 krajów i ponad 25 tys. klientów, w tym reprezentatywną grupę klientów z Polski.

  Światowe Badanie klientów Banków Detalicznych 2012

  Polacy w wyniku trudnej sytuacji gospodarczej strefy Euro ufają bankom ostrożniej niż przed rokiem, ale i tak chętniej niż reszta Europejczyków – wynika z drugiego Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. Zdaniem konsumentów w polskich bankach wciąż „kuleje” obsługa klienta.

  Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2011

  Gdyby w 2011 Polacy mieli wystawić swoim bankom oceny 73% dałoby im 4 lub 5 w pięciostopniowej skali. To najwyższy wynik w Europie. Najmniej zadowoleni ze swoich banków są Niemcy – ponad połowa naszych zachodnich sąsiadów stawia swojemu bankowi notę 1 lub 2.

 • Architektura IT i bezpieczeństwo informacji

  Zmieniająca się rzeczywistość informacyjna, a przede wszystkim popularyzacja smartfonów i tabletów oraz Cloud Computingu stawiają kolosalne wyzwania przed bankami. Instytucje muszą być tam gdzie jest ich klient, a to oznacza konieczność wdrażania innowacji i coraz większe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IT.

  Światowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji 2014

  Jak wynika ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2014, zorganizowana cyberprzestępczość jest prawie takim samym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji jak niefrasobliwość pracowników (wg. odpowiednio 53% oraz 57% badanych).

  Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014

  Coraz więcej klientów deklaruje korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej – wynika z naszego Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych 2014.Kontakt

Dominik Januszewski
Partner
Szef Grupy Rynków Finansowych
+48 22 557 74 93

Arkadiusz Krasowski
Partner
Grupa Rynków Finansowych
+48 22 557 79 26

Paweł Preuss
Partner
Partner, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
+48 22 557 75 30

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Sprawdź nasze społeczności!