Jak przezwyciężyć kryzys zaufania?

Sektor bankowy jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysów ostatnich lat. Zarówno credit crunch jak i kryzys zadłużenia w Eurolandzie kazały wszystkim największym bankom na świecie zweryfikować swoje plany na najbliższe lata. W tej chwili szefowie tych instytucji muszą skupić się na odzyskaniu zaufania swoich interesariuszy i poprawie strategii zarządzania ryzykiem w taki sposób, aby klienci zawsze czuli, że ich pieniądze są bezpieczne. Kluczowe zagadnienia obejmują także poprawę wskaźników wypłacalności i płynności oraz zarządzanie portfelem złych kredytów, który w efekcie ostatnich kryzysów, szczególnie w bankach europejskich, staje się coraz większym ryzykiem. Do tego dochodzą kwestie dostosowania się do nowych regulacji takich jak Basel III czy Dodd-Frank Act.

Postęp technologiczny również przyniósł bankom nowe wyzwania. Klienci mają coraz lepszy dostęp do informacji o produktach i usługach bankowych. Używają też coraz bardziej zaawansowanej technologii w życiu codziennym. Banki muszą nadążyć za tymi zmianami jeżeli chcą pozostać w grze o klienta detalicznego. Muszą rozważyć jaki model operacyjny jest najbardziej korzystny – oparty o placówki czy sprzedaż internetową? Potrzebują również innowacji i jak najszybszego wejścia na rynek płatności mobilnych, na którym zaczyna się hiperkonkurencja między instytucjami finansowymi, telekomami, a nawet firmami handlu detalicznego.

Doradcy EY pomagają klientom bankowym w radzeniu sobie wyżej wymienionymi i wieloma innymi zagadnieniami. Publikujemy raporty i badania, które dostarczają osobom zarządzającym instytucjami finansowymi wiedzę niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji. Oto niektóre zagadnienia poruszane w naszych publikacjach:
 


 • Architektura IT i bezpieczeństwo informacji

  Zmieniająca się rzeczywistość informacyjna, a przede wszystkim popularyzacja smartfonów i tabletów oraz Cloud Computingu stawiają kolosalne wyzwania przed bankami. Instytucje muszą być tam gdzie jest ich klient, a to oznacza konieczność wdrażania innowacji i coraz większe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IT.

  Światowe Badanie Bezpieczeństwa Informacji 2014

  Jak wynika ze Światowego Badania Bezpieczeństwa Informacji 2014, zorganizowana cyberprzestępczość jest prawie takim samym zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji jak niefrasobliwość pracowników (wg. odpowiednio 53% oraz 57% badanych).

  Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014

  Coraz więcej klientów deklaruje korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej – wynika z naszego Światowego Badania Klientów Banków Detalicznych 2014.Kontakt

Dominik Januszewski
Partner
Szef Grupy Rynków Finansowych
+48 22 557 74 93

Arkadiusz Krasowski
Partner
Grupa Rynków Finansowych
+48 22 557 79 26

Paweł Preuss
Partner
Partner, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym
+48 22 557 75 30

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Sprawdź nasze społeczności!