• Global insurance M&A themes 2017

  Three trends are likely to dominate the year: portfolio optimization, technology-driven investment and ongoing consolidation. Learn the critical success factors for each.

 • Aviation finance as a long-term investment

  Insurance companies and pension schemes can play an important role in meeting the high demand for finance in the aviation space.

 • Insurance opportunities in the Middle East

  Markets in the region have remained resilient despite economic headwinds and lower oil prices, with the UAE and Saudi Arabia especially strong.

 • February 2017: IASB

  Amends guidance and revisits tentative decisions from external review draft of IFRS 17 Insurance Contracts.

 • Navigating volatility post-Solvency II

  We analyze the Directive’s first year, including volatility drivers, why investors and management are focusing on capital generation and how insurers should fine-tune their messaging.

 • The transformation mandate for insurers

  Insurance Governance Leadership Network participants met recently to discuss the complexity and sustainability of enterprise transformation and the role of the board in these efforts.

 • The political landscape and policy uncertainty

  Insurance Governance Leadership Network participants met recently to exchange views on the changing US political landscape and the potential effects on the insurance sector.

 • Using behavioral analytics to drive customer value

  By applying analytics that assess both the characteristics and behaviors of their customers, insurers have powerful tools to meet higher customer expectations.

 • 2017 Latin American insurance outlook

  Despite the dramatic economic downturn in the region in the past three years, insurers in the region have remained profitable and are poised for growth.

Ubezpieczenia: ogromny potencjał

Wciąż ogromny potencjał w ubezpieczeniach
Światowy rynek ubezpieczeń jest wciąż bardzo silny, pomimo kryzysów, które dotknęły gospodarki wielu krajów w ostatnich latach. Niskie stopy procentowe w połączeniu ze stosunkowo słabymi zwrotami z inwestycji papiery wartościowe osłabiły wzrost firm ubezpieczeniowych, ale popyt na produkty i usługi ubezpieczeniowe pozostaje wysoki. Nie oznacza to jednak, że zarządzający firmami ubezpieczeniowymi mogą spać spokojnie. Przed nimi ogromne wyzwania regulacyjne i nie tylko…

Coraz więcej ryzyk i regulacji – jak się w tym odnaleźć?
Efektem turbulencji na rynkach, które miały miejsce w ostatnich latach jest fala regulacji uderzająca w zarządzających firmami ubezpieczeniowymi i pochłaniająca cenne zasoby. W połączeniu z koniecznością wdrażania innowacji w wysoce konkurencyjnym środowisku, powoduje to, że niektórzy ubezpieczyciele decydują się na rezygnację z niektórych produktów czy też rynków.
Odpowiedzią na regulacje i ryzyka jest wdrażanie innowacyjnych technologii i nowych modeli operacyjnych zgodnych z dyrektywą Solvency II. Nowa architektura organizacyjna, którą dyrektywa narzuca ma pomóc ubezpieczycielom szybciej i taniej opracowywać i wypuszczać na rynek produkty ubezpieczeniowe chroniąc przy tym firmę i jej klientów przed ryzykiem.

Klienci wymagają więcej
Nasze Światowe Badanie Konsumentów Usług Ubezpieczeniowych  pokazuje, że przed ubezpieczycielami stoi również kolosalne wyzwanie związane z poprawą relacji z klientami. Klienci czują się niedoinformowani na temat usług ubezpieczeniowych – nie rozumieją ich. Oczekują również od ubezpieczycieli lepszej opieki wtedy gdy wiążą się z jedną firmą na dłużej. W przyszłości mają też zamiar poświęcać więcej czasu na szczegółową analizę oferty ubezpieczyciela.

Nie ulega wątpliwości, że branża ubezpieczeniowa jest w fazie bardzo dynamicznych zmian. Nasi doradcy pomagają firmom je zrozumieć i dostosować się do nowej rzeczywistości.


 • Co tak naprawdę wiesz o swoim kliencie?

  Dziś kiedy za sprawą internetu dostęp do informacji na temat produktów, nie tylko ubezpieczeniowych, jest powszechny klienci są coraz lepiej przygotowani do rozmowy ze swoim doradcą o ofercie ubezpieczeniowej. Nasza firma za pomocą prowadzonych na szeroką skalę badań klientów dostarcza ubezpieczycielom wartościowego „insightu” na temat tego co siedzi w głowach tysięcy klientów firm ubezpieczeniowych z całego świata. W ostatnim badaniu konsumentów usług ubezpieczeniowych objęliśmy 24 tys. klientów z 23 krajów. 

  Więcej na ten temat: Światowe Badanie Konsumentów Usług Ubezpieczeniowych 2012

 • Przygotuj się na zmiany MSSF/rachunkowości

  Żyjemy w globalnej gospodarce, w której handel oraz inwestycje zagraniczne są codziennością. Nic dziwnego, że rynki kapitałowe długo postulowały przyjęcie ogólnie uznanych standardów rachunkowości. Do niedawna, we wspólny języku rachunkowości brakowało ogniwa spajającego.Teraz jednak politycy, parlamentarzyści i regulatorzy pracują z organizacjami ustalającymi standardy rachunkowości nas zapewnieniem jednolitego zestawu wysokiej jakości zasad rachunkowości międzynarodowej.

  Skorzystaj z naszej wiedzy i przygotuj się do przejścia na MSSF jeżeli Twoja firma jeszcze tego nie zrobiła! 

 • Platforma dyskusji liderów branży ubezpieczeniowej

  Wraz z Tapestry Networks, stworzyliśmy Insurance Governance Leadership Network (IGLN), globalną sieć skupiającą dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych wybranej grupy największych ubezpieczycieli z Europy, Ameryki Północnej i Azji. IGLN jest dla nich platformą do dyskusji na temat najważniejszych wyzwań stojących przed branżą na świecie. Sieć skupia przede wszystkim dyrektorów, ale angażuje również członków zarządów, szczególnie osoby odpowiedzialne za ryzyko (CRO) oraz regulatorów. 

 • Czy jesteś gotowy na Solvency II?

  Na ostatnim spotkaniu trójstronnym, Komisja Europejska zaproponowała odroczenie daty wdrożenia Solvency II do 1 stycznia 2015 r., ale nie osiągnięto porozumienia odnośnie tego wniosku.

  Faktem jest natomiast, że wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Europie powinny przygotowywać się do wejścia w życie tej regulacji. Zobacz jaki jest stan tych przygotowań – piszemy o tym w naszym raporcie.

 • Strategie aktuarialne i zarządzania ryzykiem

  Jeżeli masz wrażenie, że w Twojej organizacji istnieje coraz większa luka pomiędzy ilością i złożonością ryzyk przed którymi stoi firma, a dostępnymi metodami zarządzania tymi ryzykami – nasi doradcy pomogą Ci tę lukę wypełnić. 

  Łączymy globalną wiedzę i lokalny zasięg, aby pomóc klientom z branży ubezpieczeń w opracowaniu i zatwierdzeniu strategii podejmowania najważniejszych decyzji.

  Oto nasze usługi z zakresu aktuariatu i zarządzania ryzykiem:

  • Transformacja aktuarialna i offshoring
  • Przeglądy aktuarialne
  • Tworzenie modeli aktuarialnych i ryzyka
  • Zmiany metod sprawozdawczości finansowej


Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Sprawdź nasze społeczności!

Napisz do nas

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości odnośnie sekcji usługi finansowe na naszej stronie - napisz do nas - grf@pl.ey.com!  

 

Careers

Insurance Accounting Alert


Nasze comiesięczne alerty dostarczają Ci informacji na temat najnowszych decyzji dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i ich potencjalny wpływ na Twoją firmę. 

 • Styczeń 2013: Podsumowanie ubiegłorocznych decyzji na temat kontraktów.
  Dowiedz się więcej
 • Listopad 2012: IASB i FASB kontynuują prace nad projektem ujednoliconych i globalnych standardów kontraktów ubezpieczeniowych.
  Pobierz alert

Archiwum alertów >>