Sport, media i rozrywka

Sport, media, rozrywka - czyli biznes

W krajach rozwiniętych rozrywka jest potężnym biznesem, a sport bardzo dużą jego częścią. W miarę rozwoju polskiej gospodarki, również u nas branża rozrywkowa będzie zyskiwała na znaczeniu i prestiżu. Dlatego doradcy EY już teraz pracują z największymi markami z branży mediów i rozrywki w Polsce oraz klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi na tym rynku.

Na całym świecie pomagamy naszym klientom z branż mediów i rozrywki przede wszystkim w następujących kwestiach:


 • Wdrażanie nowych modeli biznesowych
  • Opracowujemy procedury i infrastrukturę organizacyjną  w sposób na tyle elastyczny, aby firmy wytrzymały tempo cyfrowych innowacji,
  • Budujemy systemy zarządzania własnością intelektualną, które obejmują cały cykl związany z zarządzaniem umowami, licencjami i tantiemami,
  • Wdrażamy systemy zarządzania prawami autorskimi pozwalające śledzić jakie dzieła mogą być wykorzystane, kiedy, gdzie i w jakich formatach,
  • Automatyzujemy systemy związane z prawami autorskimi, aby zwiększyć szybkość dotarcia do rynku i zmniejszyć ryzyko naruszenia umowy licencyjnej,
  • Kładziemy nacisk na cyfrowe zarządzanie contentem, dzięki któremu aktywa medialne można łatwo znaleźć i rozpowszechnić na różnych platformach.
    
 • Utrzymanie dyscypliny kosztowej
  • Pomagamy oszacować koszty inicjatyw kontrolnych w celu poprawy wartości dla firmy,
  • Wspieramy w przejściu na outsourcing, co-sourcing lub model usług wspólnych,
  • Wykonujemy planowanie scenariuszowe i prognozowanie w celu poprawy efektywności kosztowej.
    


Kontakt

Marcin Opiłowski
Dyrektor
+48 22 557 73 56

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!