Komitety audytu

  • Podziel się

Komitety audytu są istotnym elementem Ładu Korporacyjnego i pomagają budować zaufanie akcjonariuszy. Członkowie komitetów audytu stają w obliczu wielu wyzwań - odpowiadają za krytyczny nadzór nad: sprawozdawczością finansową, zgodnością z przepisami oraz zarządzanie ryzykiem.

W polskich spółkach obowiązek powoływania komitetów audytu został ustanowiony w 2009 roku. Obejmuje on w szczególności podmioty notowane na giełdzie, banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, Otwarte Fundusze Emerytalne oraz Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Jedynym wyjątkiem są spółki, w których rada nadzorcza liczy nie więcej niż 5 członków – w ich przypadku zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.

Praktyczne rozwiązania dla komitetów audytu

EY z racji stałej współpracy z licznymi komitetami audytu z całego świata, przygotowuje publikacje bazujące na wiedzy naszych ekspertów, które wielokrotnie okazywały się doskonałym źródłem wiedzy dla członków komitetów audytu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym biuletynem dla komitetów audytu wydawanym od 2011 roku. Dostarczamy praktyczne rozwiązania, które pozwalają komitetom audytu być na bieżąco. Oferujemy wsparcie w obszarze najnowszych osiągnięć technicznych i regulacyjnych, najistotniejszych tematów i najlepszych praktyk.

Dowiedz się więcej o komitetach audytu w Polsce: Polskie komitety audytu po 5 latach mają jeszcze dystans do pokonania wobec tych funkcjonujących na innych rynkach europejskich.


Jak funkcjonują komitety audytu:

  • Prawo: Od grudnia 2009 roku niektóre polskie spółki muszą tworzyć komitety audytu. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych wszystkie spółki publiczne mają takie komitety.
  • Wymagania: Obowiązek tworzenia komitetów audytu dotyczy w szczególności podmiotów notowanych na giełdzie, banków, firm ubezpieczeniowych, domów maklerskich, OFE oraz PTE. Gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, mogą zostać jej powierzone zadania komitetu audytu.
  • Skład:  Komitet audytu powinien się składać z co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 niezależnego członka, posiadającego kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  • Zadania: W gestii komitetów leży m.in. dbanie o jakość sprawozdań finansowych, zarządzanie ryzykiem, współpraca z biegłym rewidentem i firmą badającą sprawozdanie finansowe spółki.
  • Rola: Znaczenie komitetów audytu na dojrzałych rynkach systematycznie rośnie wraz z coraz większą świadomością akcjonariuszy oraz oczekiwaniami regulatorów.