Zarządzanie finansami

  • Podziel się

W każdych wymagających, ekonomicznych warunkach działy finansowe mogą pomóc firmom w wytyczaniu kierunku w oparciu o rzetelne zarządzanie finansami.
Takie podejście wymaga prowadzenia badań benchmarkingowych w celu zidentyfikowania efektywności i oszczędności, a także poprawy systemów i procesów, w sposób zapewniający większą dokładność i natychmiastową dostępność informacji biznesowych. Oznacza to również analizę alternatywnych modeli operacyjnych obsługujących działalność obszaru finansów, takich jak usługi wspólne lub organizację outsourcingu.

EY współpracuje ze swoimi klientami w tym zakresie. Mamy szerokie doświadczenie płynące ze współpracy z wieloma wiodącymi i najdynamiczniej rozwijającymi się przedsiębiorstwami na świecie. Dzięki naszej pomocy klienci funkcjonują w oparciu o skuteczne procesy, które wzmacniają kontrolę, tworzą wartość i promują zachowania organizacyjne. W ten sposób Państwa dział finansów zyskuje sprawność niezbędną do realizacji zmieniającego się programu biznesowego oraz podtrzymania przyszłego sukcesu rynkowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Usług audytorskich.


Purpose-led transformation: a strategy for growth

Successful organizations today have articulated and activated a unique purpose that gives meaning to everything they do.

CFOs confident despite uncertainty

The leading risk CFOs see at present is economic: weakening consumer demand in the US and Europe, and softer growth in China. Learn more in EY’s report.

Optimizing capital: recognizing growth imperative

Economic confidence is rising. Successful businesses aren’t leaving their money on the table. Get tips and strategies to optimize your capital allocations.

Partnering for performance: CFO and CHROs

Our survey has found a powerful link between business performance and the extent that finance and HR leaders collaborate.

Capital Confidence Barometer - CFO perspective

As executives become more optimistic, these 4 insights can help CFOs seize the opportunity.