Szkolenie EY

Ustawa kominowa oraz ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Podziel się


Szkolenie EY: Ustawa kominowa oraz ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie przepisom o:

 • wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz
 • ochronie danych osobowych w urzędach JST.

Zakres szkolenia obejmie praktyczne zasady kształtowania i wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa kominowa). Ponadto poruszone zostaną kwestie dotyczące nowych obowiązków do spełnienia przez samorządy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Termin i miejsce

19 czerwca 2017, godz. 9:00-15:00 (rejestracja od 8:30)
Wrocław, Hotel Sofitel, ul. Św. Mikołaja 67, I piętro sala Berlin i Bruksela

Agenda

8.30 – 9.00 - Rejestracja
9.00 – 11.00 – I część szkolenia
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 - II część szkolenia
13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 III część szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu:

W zakresie Ustawy kominowej:

 • poznasz zasady kształtowania systemu wynagrodzeń stałych
 • dowiesz się, jakie są wskazówki dot. tworzenia i aktualizacji regulaminów premiowania
 • uzyskasz praktyczne wskazówki na temat kluczowych aspektów projektowania systemu wynagradzania przez cele - MBO (Management by Objectives)
 • zapoznasz się ze sposobami regulowania zasad wykorzystania sprzętu spółki przez członka zarządu do celów służbowych oraz prywatnych
 • dowiesz się, jak wyglądają kluczowe aspekty przyznawania oraz opodatkowania benefitów i świadczeń

W zakresie RODO:

 • dowiesz się o zmianach mogących wpłynąć na różnych administratorów danych osobowych
 • nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
 • znaczeniu zaostrzenia kar za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania i wysokość
 • zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za nadzór właścicielski nad spółkami, a także członkowie organów zarządzających, rad  nadzorczych, dyrektorzy działów HR, prawnicy i kierownicy działów prawnych w tych spółkach, osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, kierownicy działów administracyjnych.

Korzyści z udziału

 • podsumowanie obowiązków ciążących na przedstawicielach jednostek samorządu terytorialnego w związku z ostatnimi zmianami prawnymi
 • analiza najistotniejszych z punktu widzenia ustawy klauzul związanych z wdrożeniem nowych zasad wynagradzania, takich jak: uchwała, umowa z członkiem zarządu lub umowa o zakazie konkurencji
 • praktyczne zapoznanie się z nowymi zasadami:
  • kształtowania wynagrodzeń w spółkach, w tym w szczególności z obowiązkami poszczególnych organów korporacyjnych
  • przetwarzania danych osobowych
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem nowego prawa
 • zdobycie wiedzy o możliwościach strukturyzacji wynagrodzeń z uwzględnieniem wymiaru biznesowego działalności prowadzonej przez podmioty z różnych branż
 • kompleksowe podejście do zagadnienia dzięki zgodności przepisów prawnych z realiami biznesowymi

Prowadzący:

 

Katarzyna Tomalak

Katarzyna Tomalak
Dyrektor w zespole People Advisory Services, Dział Doradztwa Podatkowego EY
katarzyna.tomalak@pl.ey.com
tel. +48 71 375 10 74

Katarzyna jest Dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu. Dołączyła do zespołu EY w 2005 r. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Doradcą Podatkowym.

Katarzyna ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu podatków dochodowych, ubezpieczeń społecznych i globalnej mobilności dla klientów z wielu sektorów – zarówno sektorów przemysłowych jak i sektorów instytucji finansowych, usług, dóbr szybkozbywalnych, centrów usług wspólnych oraz sektora wydobywczego. Prowadzi projekty z zakresu integracji procesów HR i restrukturyzacji, szczególnie optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem, rozwojem i modyfikacją systemów płacowych, restrukturyzacją schematów płacowych kadry zarządzającej oraz tworzeniem i wdrażaniem długoterminowych planów motywacyjnych. Uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów podatkowych oraz w postępowaniach podatkowych i sądowych.

 

Konstanty Dobiejewski

Konstanty Dobiejewski
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY we Wrocławiu
konstanty.dobiejewski@pl.ey.com
tel. +48 71 711 88 03

Konstanty obecnie jest Radcą Prawnym i dysponuje ponad 12–letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Przez ostatnie 4 lata samodzielnie kierował pracą oddziału kancelarii Deloitte Legal we Wrocławiu. Pod koniec swojego zatrudnienia w kancelarii był również odpowiedzialny za rozwój praktyki prawa pracy na obszarze Polski. Konstanty ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Specjalizuje się w obsłudze klientów niemieckojęzycznych oraz w doradztwie z zakresu prawa pracy, wybranych aspektów prawa ubezpieczeń społecznych oraz reorganizacji przedsiębiorstw, jak również prowadził liczne postępowania sądowe w tym zakresie. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji z tego obszaru. Wspierał również, jako ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Konfederację Lewiatan przy opiniowaniu projektów ustaw. W EY Konstanty zajmuje kwestiami związanymi z szeroko rozumianymi aspektami zatrudnienia, sporami (nie tylko podatkowymi) prowadzonymi dla gmin oraz ubezpieczeniami społecznymi.

 

Rejestracja

Udział w szkoleniu EY jest płatny. Koszt udziału to 350 PLN+VAT. W przypadku zgłoszenia dwóch osób z jednej instytucji, oferujemy cenę promocyjną w wysokości 600 PLN+VAT. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się minimalnej ilości uczestników.

Jeżeli chcesz zorganizować indywidualne szkolenie w swojej firmie, istnieje taka możliwość. Zostaw nam swój kontakt!

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem: anna.pietrzak@pl.ey.com