Doradztwo Biznesowe

Działaj efektywniej. Doradzimy Ci jak to zrobić

Zadanie zespołu doradztwa biznesowego firmy doradczej EY jest niezwykle proste: rozwiązywać problemy klientów. Współpracujemy z polskimi firmami, międzynarodowymi korporacjami i instytucjami publicznymi. Doradzamy, jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów prawnych i w efekcie poprawiać sytuację ekonomiczną.

Sytuacja geopolityczna, przepisy regulacyjne, nowe technologie – te i wiele innych czynników, powodują szybkie i daleko idące zmiany. Firma doradcza, która za cel obiera sobie pomoc klientowi w rozwiązywaniu jego problemów musi śledzić trendy globalne, wyciągać z nich wnioski i aplikować rozwiązania na rynkach lokalnych. Nasze podejście, oparte na międzynarodowym doświadczeniu oraz dostarczaniu wymiernych i wiarygodnych wyników, pomaga organizacjom skutecznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

Przedsiębiorstwo postrzegamy przez pryzmat trzech uzupełniających się obszarów, w których nasi doradcy świadczą usługi: podnoszenia sprawności operacyjnej, zarządzania ryzykiem i wsparcia technologicznego.

Poznaj inne usługi, które oferuje firma doradcza EY.


 • Poprawa efektywności

  Nasi doradcy zbadają poziom sprawności operacyjnej Twojej organizacji i zaproponują najbardziej optymalne rozwiązanie, które pomoże Ci przy takich samych lub niższych kosztach wytwarzać jeszcze więcej. Doradzamy między innymi w takich obszarach jak: 

  Wyznaczanie kierunków strategicznych

  Każdy biznes, aby się rozwijać, powinien trafnie identyfikować obszary potencjalnego wzrostu i szybko reagować, wdrażając skuteczną strategię. Strategia to zintegrowany zestaw działań podejmowanych przez firmę  w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej. Planowanie i realizację strategii komplikuje wysoki stopień niestabilności i nieprzewidywalności sytuacji gospodarczej na rynkach, na których działamy.

  Wiedza i doświadczenie naszych doradców, dogłębne zrozumienie modeli biznesowych i operacyjnych, struktur organizacyjnych, czy zagadnień związanych z poprawą efektywności, pomaga naszym klientom w opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu strategii. 

  Doradztwo operacyjne

  Wychodzimy z założenia, że liczba usprawnień, które można zrobić w organizacji jest nieskończona. Dla naszych klientów świadczymy takie usługi jak:

  • Badanie procesów zachodzących w organizacji i wskazanie mocnych i słabych punktów
  • Wdrażanie systemu zarządzania procesowego
  • Tworzenie nowych modeli operacyjnych
  • Eliminowanie nierentownych i niesprawnych obszarów

  Wszystkie te działania mają na celu redukcję kosztów bądź zwiększanie produkcji przy angażowaniu jak najmniejszych zasobów.

  Tworzenie efektywnych łańcuchów dostaw

  W odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane i dynamiczne środowisko biznesowe, pomagamy naszym klientom zaprojektować najbardziej korzystny łańcuch dostaw. Zawsze analizujemy wtedy 7 kluczowych czynników wpływających na konstrukcję łańcucha:

  EY Supply chain

  Zarządzanie funkcją finansową

  Nasze badania pokazują, że 80% firm planuje poprawę działania funkcji finansowej i umieszcza to w swojej strategii biznesowej. Jednak, aby tego dokonać, należy pamiętać o trzech głównych czynnikach: 

  • Kontrola: Promowanie silnego zarządzania i kontroli w organizacji
  • Skuteczność: Rozwijanie biznesu, pokonywanie wyzwań i wzmacnianie procesu decyzyjnego.
  • Wydajność: Cięcie kosztów, integracja zespołów

  Dowiedz się więcej o usługach poprawy efektywności  EY.

 • Wsparcie technologiczne (doradztwo IT)

  Zadaniem zespołu doradztwa IT jest wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej wszystkimi dostępnymi rozwiązaniami informatycznymi, tak aby procesy biznesowe realizowane były w najbardziej efektywny sposób.

  Naszym zdaniem funkcja IT w organizacji musi skutecznie balansować ryzyko i wydajność. Jednak nie zawsze się to udaje, ponieważ w wielu przypadkach technologia informacyjna rozwija się tak szybko, że firmy nie są w stanie za tym postępem nadążyć.

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że dziś liderzy funkcji IT stają przed nowymi wyzwaniami:

  • Coraz bardziej złożone modele operacyjne IT i biznesu
  • Wydajność kosztów i wymagania przejrzystości
  • Nowe regulacje i nowe zagrożenia
  • Oczekiwania odpowiedzialności społecznej

  Pomagamy menadżerom IT mierzyć się z tymi problemami świadcząc takie usługi jak między innymi:

  • Doradztwo w zakresie zarządzania zarządzanie efektywnością IT organizacji
  • Zwiększanie bezpieczeństwa informacji
  • Usprawnianie procesów biznesowych za pomocą rozwiązań IT
  • Doradztwo w zakresie zarządzania architekturą IT
  • Zarządzanie projektami

  Dowiedz się więcej o naszych usługach doradztwa IT.

 • Zarządzanie ryzykiem

  Zadaniem naszego zespołu doradców ds. ryzyka jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez właściwe zarządzanie ryzykami biznesowymi, finansowymi i technologicznymi.

  Skuteczne zarządzanie ryzykiem nie tylko zapewnia lepszą ochronę działalności danego przedsiębiorstwa, ale także przyczynia się do poprawy efektywności biznesowej oraz podejmowania decyzji, a w ostatecznym rozrachunku – stworzenia przewagi konkurencyjnej.

  Na ryzyko w organizacji patrzymy zawsze w 3 wymiarach: biznesowym, finansowym i technologicznym.

  EY Wykres Ryzyko  
   

  Zarządzanie ryzykiem biznesowym i audyt wewnętrzny

  Usługi zarządzania ryzykiem biznesowym obejmują między innymi doradztwo w zakresie korporacyjnych systemów zarządzania ryzykiem, doradztwo w zakresie funkcji audytu wewnętrznego, oceny i wdrażanie ładu korporacyjnego itp.

  Zarządzanie ryzykiem finansowym

  Nasze usługi zarządzania ryzykiem finansowym obejmują między innymi doradztwo w zakresie funkcji skarbcowej, zarządzanie ryzykiem płynności,  rynkowym, kredytowym. Zespół zajmujący się zarządzaniem ryzykiem finansowym przygotowuje również niezależne wyceny instrumentów pochodnych.

  Zarządzanie ryzykiem IT

  Nasi specjaliści ds. ryzyka IT oferują takie usługi jak między innymi: testy penetracyjne aplikacji internetowych i tzw. ethical hacking, usługi atestacyjne, usługi w obszarze systemów ERP, zabezpieczanie procesów biznesowych, analizy i zapewnienia integralności danych, zarządzanie ciągłością działania, Software Asset Management. Czytaj więcej na temat usług zarządzania ryzykiem IT.

  Dowiedz się więcej na temat naszych usług zarządzania ryzykiem.Kontakt

Piotr Piela
Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego
+48 22 557 75 80

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

Office

Rosną wymagania Polaków wobec ubezpieczycieli

Przeprowadziliśmy Światowe Badanie Konsumentów Usług Ubezpieczeniowych. Zebraliśmy opinie 24 000 klientów z 23 krajów. Sprawdź co myślą o ubezpieczycielach.