Doradztwo Transakcyjne

Zarządzanie kapitałem i transakcjami w obliczu zmian

EY Agenda kapitalowaW szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej jedną z kluczowych wartości jest umiejętność podejmowania bardziej świadomych, a przez to lepszych, decyzji dotyczących strategicznego zarządzania kapitałem i transakcjami.

Nasi specjaliści mogą w tym pomóc.

Potrzeby kapitałowe klientów stanowią integralną część tzw: Agendy Kapitałowej.  Kładziemy w niej nacisk na cztery kluczowe zagadnienia:


 • Ochrona kapitału

  Każda firma musi nieustannie oceniać potencjalny wpływ zmieniających się warunków rynkowych na realizowane przez siebie działania i swoją bazę kapitałową. Firmy, które wierzą w swoją niezachwianą pozycję mogą przeżyć szok, gdy niespodziewanie i diametralnie zmieni się sytuacja wokół nich.

  Ochrona kapitału wymaga od firm ciągłej ewaluacji przyjętych strategii, rynków i zestawień bilansowych, służącej ponownemu oszacowaniu mocnych i słabych stron organizacji.

  Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

  • Stres i dystres — czyli zagadnienia związane z płynnością i plan naprawczy
  • Analiza klientów i dostawców
  • Ochrona aktywów z tytułu podatków i minimalizacja kosztów
  • Refinansowanie i restrukturyzacja zadłużenia, kapitału i pozostałych zobowiązań
  • Zarządzanie relacjami z interesariuszami i przeciwdziałanie naciskom
  • Polubowne rozwiązywanie sporów
 • Optymalizacja kapitału

  Dzisiejszy klimat gospodarczy i biznesowy nie pozostawia firmom wyboru – ocena kondycji finansowej firmy musi być dokonywana w sposób uczciwy i otwarty.

  Zwykły przegląd działalności operacyjnej już nie wystarczy. Firmy muszą przeprowadzać obiektywną ewaluację prowadzonych przez siebie działań pod kątem ich zgodności z przyjętą strategią biznesową.

  Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

  • Optymalizacja portfela aktywów
  • Zapewnienie synergii i efektywnej integracji
  • Zwiększenie kapitału obrotowego i uwolnienie gotówki
  • Optymalizacja struktury kapitałowej
  • Optymalizacja struktury podatkowej i organizacyjnej
    
 • Inwestowanie kapitału

  Inwestorzy w Twojej firmie zawsze pytają „dlaczego?”. Dlaczego ta, a nie inna transakcja, dlaczego po takiej cenie i dlaczego teraz?

  Udzielanie skomplikowanych odpowiedzi na takie pytania może różnicować interesariuszy, a różnice przekładają się z kolei na brak spójności, jeśli chodzi o oczekiwane przez nich inwestycje i zwroty z tych inwestycji.

  Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

  • Przejęcia i strategiczne sojusze
  • Zapewnienie synergii i efektywnej integracji
  • Planowanie i strukturyzacja transakcji w celu osiągnięcia przez interesariuszy jak najwyższych zwrotów
  • Uważna analiza due diligence w celu niwelacji ryzyka i wypracowywania zysków
  • Wycena aktywów
  • Struktury zwiększające wydajność kosztową i podatkową
 • Pozyskiwanie kapitału

  Zdolność firmy do szybkiego i skutecznego pozyskiwania kapitału stanowi warunek jej wzrostu i dobrobytu finansowego. Sprawdza się to w każdej sytuacji.

  Niezależnie od motywacji leżącej u podstaw pozyskiwania kapitału, firmy mogą efektywniej pozyskiwać nowe fundusze, jeśli tylko wcześniej odpowiednio to zaplanują. Ważna jest tutaj wiedza o tym, jak i gdzie można zdobyć potrzebny nam kapitał.

  Naszym zdaniem priorytetami powinny być:

  • Finansowanie (kapitałowe i dłużne): przygotowanie do debiutu giełdowego (IPO), emisja praw poboru akcji, fundusze private equity (PE), emisja niepubliczna i rynki kapitałowe
  • Optymalizacja struktury finansowania
  • Zbycie aktywów
  • Projekty infrastrukturalne
  • Struktury wydajności kosztowej i podatkowej


Kontakt

Brendan O'Mahony
Partner Zarządzający Działem
tel. +48 22 557 66 85

Bądź w kontakcie

Spotkajmy się tam, gdzie lubisz najbardziej.
Dołącz do naszych społeczności!

Praktyka Doradztwa Transakcyjnego EY z dwiema nagrodami Mergermarket w obszarze fuzji i przejęć

Dział Doradztwa Transakcyjnego EY otrzymał tytuł Doradcy Finansowego Roku w Europie Środkowej i Wschodniej.