Webcast EY: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Jak dzięki niej poprawić kondycję firmy oraz jak ją sfinansować?

  • Podziel się

REJESTRACJA

Aby wziąć udział w webcaście (bezpłatnym warsztacie przez internet) należy dokonać rejestracji.
 

 zapisz się


Webcast EY: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – jak dzięki niej poprawić kondycję firmy oraz jak ją sfinansować?

Data: 22 maja 2018 (wtorek), godz. 10:00-11:00
 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może być szansą na naprawę przejściowych problemów, dostosowanie poziomu zadłużenia do możliwości jego obsługi, uniknięcie ryzyka niewypłacalności i dalszy rozwój.

Państwa spółka dobrze prosperowała, a teraz jest bliska złamania kowenantów określonych w umowach finansowania? Przychody spadają, pogarsza się płynność? Zastanawiacie się Państwo, jak najlepiej przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia lub pozyskać nowe finansowanie? Często szybka reakcja i adekwatność podjętych środków zaradczych decydują o powodzeniu procesu naprawczego. Nieudana lub zbyt późno podjęta restrukturyzacja może oznaczać utratę części wartości przedsiębiorstwa, wysokie koszty dla spółki, udziałowców, finansujących i pracowników.
W tych wyjątkowych okolicznościach kluczowe jest całościowe spojrzenie na sytuację, odpowiedni dobór narzędzi służących ochronie wartości biznesu oraz efektywne wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Niezbędnym elementem prowadzenia takiego procesu jest także zapewnienie nowego finansowania służącego przede wszystkim do sfinansowania restrukturyzacji i dalszego rozwoju.

Jak odpowiednio i na czas zarządzić tymi procesami?

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny webcast, podczas którego pokażemy, w jaki sposób przedsiębiorstwa przeżywające istotne pogorszenie wyników lub zagrożone upadłością mogą przekształcić się w rentowne biznesy.

O sposobach i kluczowych aspektach udzielania finansowania restrukturyzowanym spółkom opowie nasz gość specjalny – Patryk Borzęcki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
 

W programie webcastu m.in.:

  • W jaki sposób najlepiej zdiagnozować kluczowe obszary wymagające restrukturyzacji?
  • Jak działać w sytuacji, gdy potrzebna jest szybka identyfikacja możliwych scenariuszy restrukturyzacji i jakie są kluczowe zasady ich skutecznego wdrożenia?
  • Jakie rozwiązania pomogły uratować firmy w bardzo trudnej sytuacji?
  • Jakie są typowe przyczyny udanych i nieudanych procesów restrukturyzacyjnych?
  • Jak pozyskać nowe finansowanie w procesach restrukturyzacyjnych? Jak uzyskać finansowanie na restrukturyzację z EBOiR?


Prowadzący:

Gość specjalny: Patryk Borzęcki – Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

Eksperci w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY w Zespole Doradztwa w Procesach Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji:

Janusz Sękowski – Associate Partner
Ewa Mochocka – Starszy Menedżer
Rafał Bryś – Starszy Menedżer
Bartosz Modzelewski – Menedżer
 

 zapisz się


Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zachęcamy do zadawania naszym ekspertom pytań w trakcie warsztatu. Jeżeli omawiany temat może zainteresować Państwa współpracowników lub inne osoby, prosimy o przekazanie informacji o niniejszym wydarzeniu.

Aby sprawdzić czy Twój komputer jest przygotowany do transmisji webcastu, przeprowadź krótki test.

Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń, szczególnie w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec EY.