Samhällsengagemang

  • Share

Ge ungdomar en inblick i arbetslivet? Stödja nyanlända flyktingar? Vara klasscoach för elever på högstadiet eller gymnasiet? Det är exempel på volontärinsatser som medarbetare inom EY kan göra för olika ideella organisationer.

Volunteering at work innebär att medarbetare kan ansöka om att få lägga upp till 16 timmar av sin arbetstid på en volontärinsats i en ideell organisation. Bakgrunden till Volunteering at work är det stora intresse för samhällsengagemang som finns bland våra medarbetare. Genom att använda sitt engagemang och sin drivkraft kan de bidra till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som de själva utvecklas.