Utbildning

  • Share

Som tjänsteföretag med våra medarbetares kompetens som största tillgång arbetar vi aktivt med såväl utveckling som överföring av vår kunskap.

EY:s strategi är att rekrytera och utveckla medarbetare som levererar värde till kunder och banar väg för en hållbar ekonomisk utveckling. Varje år nyanställer vi flera hundra medarbetare, många direkt från högskolan. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling och värdefulla erfarenheter. Våra medarbetare tillför värde till näringslivet under sin tid hos oss, men även då de som alumnier tillträder tjänster hos andra arbetsgivare. Vår kunskapsöverförande roll är ett sätt för oss att bidra med intellektuellt kapital till det svenska samhället.

Samarbete med högskolor och gymnasieskolor
EY stödjer på olika sätt flera högskole- och gymnasieutbildningar. Våra medarbetare medverkar till exempel som lärare och föreläsare och vi arbetar med sponsorskap, donationer och uppsatsstöd. Vi stödjer även forskning på högskolor och universitet runt om i landet, bland annat Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms universitet och Lunds universitet.

Vi samarbetar också med ett antal utvalda gymnasieskolor där ekonomistudenter erbjuds praktikplatser för att kunna skapa sig en bild av revisorsyrket. Syftet med samarbetet är att öka kunskapen om vår verksamhet. Dessutom hoppas vi att ökad kunskap om vår bransch ska göra att fler gymnasister väljer att studera redovisning och finansiering på universiteten.

Utbildning av kunder och andra intressenter
Vi genomför regelbundet seminarier och annan utbildningsverksamhet inom en lång rad ämnen som berör svenskt näringsliv, offentlig sektor och frivillig sektor.

Nätverk för kunskapsutbyte
För EY är det självklart att ta ledningen och visa vägen genom att dela med oss av vår kunskap och hjälpa våra kunder ta del av såväl viktiga nya rön som av varandras erfarenheter. Vi har organiserade nätverk för bland annat:

  • ordföranden för revisionsutskott i publika företag 
  • CFO (Chief Financial Officer)
  • kvinnor i näringslivet och offentlig förvaltning.
  • Nominerade kandidater till EY Entrepreneur Of The Year
  • 70-talister
  • 80-talister