Förra årets finalister

EY Entrepreneur Of The Year

  • Share

Av drygt 800 nominerade entreprenörer gick 66 vidare till regionfinalerna som under hösten har ägt rum på sju orter runt om i landet. Nu tävlar regionernas 21 vinnare i den nationella finalen i Stockholms stadshus den 30 januari 2014.

Under den nationella finalen kommer huvudpriset EY Entrepreneur Of The Year samt kategoripriserna Årets Kvinnliga Stjärnskott och Årets Manliga Stjärnskott delas ut. Utöver dessa kommer även en finalist få motta priset Bästa Internationella Tillväxt.

Lär känna förra årets finalister!

Entrepreneur Of The Year

Leif RydLeif Ryd, Araslöv Invest AB
Araslöv Invest har sitt ursprung i Sundsvall där Leif Ryds pappa 1947 startade Ryds Glasmästeri. Efter avslutade studier på Stockholms Universitet började även Leif arbeta på glasmästeriet. Han tog sedan över tillsammans med sin bror. Medan brodern skötte det praktiska hanterade Leif det ekonomiska. I slutet på 60-talet tog expansionen rejäl fart och Araslöv Invest förvärvade flera företag, främst glasmästerier. Under senare delen av 70-talet köpte Leif ut sin bror ur företaget och blev ensam ägare.
Företaget erbjuder glastjänster och produkter inom allt från uterum till inredningsglas. Inom området bilglas lagar man stenskott och byter glas på bilar. Idag bedrivs all verksamhet i Sverige men företaget har påbörjat en nordisk expansion. Som ett led i expansionsfasen köpte Inter IKEA Invest 40 procent av bilglasbolaget under 2012. Leif har med en stor entusiasm och med en aldrig sinande övertygelse byggt upp en företagsgrupp som inom kort förväntas ha en samlad omsättning på närmare en miljard kronor.

Ort: Kristianstad
Grundades: 1947
Omsättning: 674 mkr
Antal anställda: 466 st

Karin Bodin och Anna BorgerydKarin Bodin och Anna Borgeryd, Polarbröd AB
Systrarna Karin Bodin och Anna Borgeryd tog 2005 över Polarbröd, det brödbakande familjeföretaget som grundades av deras morfar 1972. Som femte generationens huvudägare har Karin och Anna satt sin prägel på företaget och är mycket aktiva i samhällsdebatten gällande hållbarhetsfrågor.

Karin och Anna är ett framgångsrikt entreprenörsteam. Karin är ledaren och visionären och Anna analytikern som ser och förstår mönster. Polarbröd har under deras ledning utvecklats till ett modernt företag som leder utveckling inom bland annat hållbarhets- och jämställdhetsfrågor. Karin och Anna ser ett vinstgivande och ekonomiskt sunt företag som ett medel för att skapa goda produkter och nya arbetstillfällen. Den ekonomiska utvecklingen för Polarbröd har sedan 2005 varit mycket bra, både omsättningsmässigt och lönsamhetsmässigt. Målet är att fortsätta växa finansiellt och tillväxten ska ske genom att utvecklas än mer i Sverige och öka exporten till Norge och Finland.

Ort: Älvsbyn
Grundades: 1972
Omsättning: 1 000 mkr
Antal anställda: 420 st

Anders StrömAnders Ström, Unibet Group plc
Anders Ström insåg tidigt vilka möjligheter det fanns att sälja spel via internet och grundade 1997 företaget Unibet. Till en början fick kunderna ringa in sina spel via telefon samtidigt som Anders själv uppdaterade oddsen. När han två år senare lanserade möjligheten att betala via internet blev utvecklingen enorm. Unibet introducerades på Stockholmsbörsen 2004 och har idag omkring 900 anställda och är värderat till mer än 7 miljarder kronor.

Anders mål är att Unibet ska vara ett av de ledande spelbolagen på reglerade spelmarknader, främst i Europa. Han bestämde sig tidigt för att undvika den amerikanska marknaden och idag står Norden och Västeuropa för sammanlagt 80 procent av bolagets omsättning. Inom Unibet sker en ständig produktutveckling. Genom Kambi, en självutvecklad teknisk plattform för sportspel med tillhörande service, ser Anders stora strategiska möjligheter på en växande marknad.

Ort: London
Grundades: 1997
Omsättning: 2 034 mkr
Antal anställda: 897 st

Erik ArpiErik Arpi, AB Pictura
Under tiden som ekonomistudenter vid Lunds Universitet grundade Erik Arpi tillsammans med två vänner företaget Pictura. Kort därefter lämnade vännerna företaget men med stora visioner och en stark vilja att bygga upp en verksamhet bestämde sig Erik för att som ensam ägare fortsätta. Idag erbjuder Pictura kompletta hälsnings- och säsongskortsortiment till hela världen och är det dominerade kortförlaget i Skandinavien med en konsoliderad omsättning på nästan 650 miljoner kronor.

Pictura verkar för närvarande i tolv länder via egna bolag eller agenter. Med ett stort designkunnande samt välutvecklade display- och servicesystem utvecklar de kontinuerligt nya produkter. Sedan start har företaget även producerat och sålt affischer samt textilier men fokuserar sedan slutet på 80-talet på hälsnings- och säsongskort. Avgörande för Picturas framgångar är, enligt Erik, företagskulturen och han bygger mycket av sin ledarfilosofi på att ge anställda ansvar och frihet. Genom att hitta nya distributionskanaler samt fokusera på e-plattformar vill Pictura nå ut till ännu fler kunder och etablera sig i hela Europa.

Ort: Karlstad
Grundades: 1969
Omsättning: 397 mkr (650 mkr i koncern)
Antal anställda: 281 st

Mattias SjöbergMattias Sjöberg, IV Produkt AB
Mattias Sjöberg satsade allt han hade och köpte 2005 företaget IV Produkt tillsammans med sin far. De utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Med en tydlig vision har Mattias under de senaste tre åren som vd tagit företaget från 300 miljoner kronor i omsättning till drygt 500 miljoner kronor 2013. De arbetar nu för att nå en miljard kronor till 2020.

IV Produkt satsar mycket på forskning och har en hög utvecklingstakt av energieffektiva produkter. Genom att ha avdelningarna som arbetar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning på samma plats skapar de goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten. Det har bidragit till att IV Produkt har positionerat sig som en ledande aktör på den nordiska marknaden för luftbehandlingsaggregat. För att företaget ska nå sina långsiktiga mål är det, enligt Mattias, viktigt att lyckas på exportmarknaden. En omfattande satsning är igång i ett flertal länder där bland annat Ryssland kommer bli en viktig marknad för IV Produkt.

Ort: Växjö
Grundades: 1969
Omsättning: 500 mkr
Antal anställda: 205 st + 40 st inhyrda

Svante AnderssonSvante Andersson, Stenhaga Invest AB
Svante Andersson gjorde affärer redan som ung, då främst med bilar och möbler. I början på 90-talet började han köpa och sälja fastigheter och utvecklade så småningom även andra sorters verksamheter. 2008 påbörjades arbetet med vad som idag är Stenhaga Invest, där Svante är ensam ägare. Företaget investerar i bolag där de ser stor utvecklingspotential och har samlat sitt ägande i bolag inom framförallt fastigheter, industri, programvaruutveckling, consulting och vindkraft. Stenhaga står nu inför kraftig omsättnings- och resultatutveckling.

Svante drivs av glädjen han finner i sitt arbete. Magkänsla i kombination med affärssinne och timing i affärer är en stor del av framgången. Utöver företagandet brinner Svante för ungas utveckling, delaktighet och sysselsättning. Stenhaga Invest driver därför Ungdomar.se, en av Sveriges största informationssajter för ungdomar. Verksamheten arrangerar nationella turnéer kring områden som psykisk hälsa, hållbar utveckling, jobb och integration. Enligt Svante är det oerhört viktigt att näringslivet bidrar till att lyfta fram ungas röst i samhället och möjliggör att unga kan skapa den värld de vill se.

Ort: Vara
Grundades: 2008
Omsättning: 226 mkr
Antal anställda: 151 st

Ola ForsellOlof SallingKenneth KarlssonOla Forsell (vd), Olof Salling och Kenneth Karlsson, Kanonaden Entreprenad AB
Kanonaden Entreprenad grundades 2003 av Olof Salling och Kenneth Karlsson. Ola Forsell anställdes 2008 och tog då över rollen som vd för företaget. Under den första tiden fokuserade de på fjärrvärmeutbyggnad men de har på senare tid specialiserat sig på att bygga plattformar för vindkraftverk. På det sättet har företaget lyckats anpassa sig till marknaden för att kunna växa.

Kanonaden Entreprenad särskiljer sig från sina konkurrenter genom att verka i fyra affärsområden; anläggnings- och markarbeten, betongarbeten, kabelförläggning samt fjärrvärmearbeten. Med tjänster inom alla dessa områden kan bolaget lättare få större uppdrag. För att skapa mervärden för sina kunder är entreprenörernas viktigaste värderingar att vara pålitliga, flexibla och effektiva. Dessa kärnvärden genomsyrar samtliga anställdas dagliga arbete och med korta beslutsvägar kan de locka till sig nyckelpersoner till bolaget. Kanonaden Entreprenad har som mål att växa till 500 miljoner kronor i omsättning men ser idag lönsamhet som viktigare än själva omsättningen.

Ort: Nässjö
Grundades: 2003
Omsättning: 414 mkr
Antal anställda: 110 st

 

Årets kvinnliga stjärnskott

Cajsa LundbergCajsa Lundberg, Lundbergs Pressgjuteri
Lundbergs Pressgjuteri är ett familjeägt företag grundat 1947 av Cajsa Lundbergs far och farfar. År 2000 tog Cajsa över som vd och har sedan dess drivit företaget. Företaget erbjuder totalleveranser av högkvalitativt pressgjutgods i aluminium. Med moderna produktionsmetoder samt ett aktivt inre och yttre miljöarbete vill Cajsa utveckla företaget och fortsätta vara ett pressgjuteri med gott renommé.

Cajsa ser sig som en entreprenör som bygger något livskraftigt för framtiden. Företagets kunder finns idag främst inom elektronik-, bil-, hydraulik- och verkstadsindustrin. Lundbergs Pressgjuteri ska fortsätta vara en del av svensk basindustri genom att ständigt utveckla bättre lösningar och hålla en hög nivå på allt de producerar till sina kunder. För Cajsa är det viktigt att vara ärlig, rak och öppen i sitt dagliga arbete. Hon tycker även att personalens utveckling är viktig och de anställda utbildas kontinuerligt för att öka sin kunskap. Lundbergs Pressgjuteri har som finansiellt mål att inom tre år omsätta 75 miljoner kronor.

Ort: Vrigstad
Grundades: 1947
Omsättning: 64 mkr
Antal anställda: 39 st

Teea LehtinenTeea Lehtinen, Loipart AB
Loipart AB:s historia sträcker sig tillbaka till 70-talet då Teea Lehtinens föräldrar startade verksamheten i Finland. Den svenska motsvarigheten grundade Teea tillsammans med en kollega 2003 och företaget var fram till 2011 dotterbolag till Loipart i Finland. Duon bestämde sig då för att köpa ut företaget och idag är de en världsledande serviceleverantör inom sjöfart. Loipart har över 800 kunder i 62 länder och omsätter drygt 320 miljoner kronor.

Teea är en entusiastisk och entusiasmerande entreprenör, egenskaper som kommer väl till pass då hon ansvarar för den dagliga verksamheten och företagets personal. Det råder stor priskonkurrens i branschen och Loipart har istället för att pressa priserna valt att säkra en hög kvalitet i allt de gör. Företagets huvudkontor ligger i Sverige men de är även verksamma i USA, Singapore, Finland och numera även i Sydkorea genom ett nystartat Joint Venture bolag. Just nu förhandlar företaget om uppdrag i Korea som kan komma att bli deras största projekt till dags datum.

Ort: Alingsås
Grundades: 2003
Omsättning: 319 mkr
Antal anställda: 42 st

Anette BimbyAnette Bimby, Intermezzo Frisör & Shop
När Anette Bimby gjorde ett besök på den nedgångna salongen Intermezzo på Ölands Köpstad i Färjestaden 2005 såg hon chansen att få kombinera två stora passioner – frisöryrket och entreprenörskapet. Anette såg stora möjligheter och köpte in sig i verksamheten. Idag, åtta år senare, har hennes satsning omvandlats till regionens största frisörkedja med sju välmående salonger med en omsättning på drygt 18 miljoner kronor. Hon kan se tillbaka på sin satsning med stolthet.

Anettes entreprenörsanda föddes tidigt. I ung ålder fick hon följa med sin far på affärsmöten och hon sålde som tolvåring hudvård och kosmetik på provision. Det var här som ett affärstänk utvecklades och Anette insåg snabbt tjusningen med att driva företag. Hon lockas av att ta risker men vill att nya investeringar ska vara väl genomtänkta innan hon tar beslut. Finansiering av nya salonger sker enbart med egna vinstmedel och målet är att varje år öppna en till tre nya salonger.

Ort: Färjestaden
Grundades: 2005
Omsättning: 18,6 mkr
Antal anställda: 45-50 st

Marie EklundAnnette LahtiAnnette Lahti och Marie Eklund, K2C in Sweden AB
Annette Lahti och Marie Eklund lämnade 2009 sina dåvarande anställningar för att tillsammans starta eget. Med affärsidén att ansvara för företags kundkommunikation började K2C in Sweden ta form. Idag omsätter de 17 miljoner kronor och ska genom ständig bearbetning av marknaden växa med 25 procent per år.

K2C vill ta ansvar för all kommunikation åt sina kunder. De fokuserar därför på tre affärsområden; contact center, utbildning och teknik. Både Annette och Marie är handlingskraftiga entreprenörer som tar snabba beslut och slutför uppgifter de tar sig an. De sätter på ett kostnadseffektivt sätt kunden i första hand och vill genom kunskap, tid och engagemang vara en lojal samarbetspartner. Annette och Marie är på ständig jakt efter nya lösningar för att utveckla företaget. Idag lägger de ett stort fokus på bolag inom e-handeln, som de tror är en marknad med stor tillväxtpotential.

Ort: Helsingborg
Grundades: 2009
Omsättning: 17 mkr
Antal anställda: 37 st

Malin OhlsonMalin Ohlson, Enigheten Personligassistans AB
Malin Ohlson bytte 2005 tryggheten i ett avlönat jobb inom personlig assistans mot osäkerheten i en nystartad verksamhet. Tillsammans med en kompanjon ansåg hon att personlig assistans kunde bedrivas på ett mycket bättre sätt än vad de såg och detta låg till grund för Enigheten Personligassistans AB. Sedan 2008 är Malin ensam ägare och har genom åren funnit ett driv inom sig själv som hon inte trodde fanns. Med hjälp av den drivkraften har hon skapat en verksamhet som 2012 sysselsatte 49 heltidsanställda samt hade en omsättning på 25 miljoner kronor.

Enigheten Personligassistans ska genom närhet, känsla och kvalitet erbjuda personlig assistans i hemmet, skolan och på arbetsplatsen. En hållbar tillväxt skapas främst genom duktiga personliga assistenter och fler anställda på kontoret. Funderingar finns på att erbjuda ett bredare tjänsteutbud innehållande exempelvis städ- och hemtjänster. Malin känner idag en stolthet av det som hon byggt upp men är inte mätt. Målet är att de närmaste tre åren öka tillväxten med 15 procent per år.

Ort: Borlänge
Grundades: 2005
Omsättning: 25 mkr
Antal anställda: 49 st

Barbara BergströmBarbara Bergström, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
När Barbara började arbetade som lärare i Sverige såg hon många förbättringsområden. Med visionen att leda en skola där alla skulle bli sedda och få uppskattning för vad de gjorde startade hon 1993 Internationella Engelska Skolan i Sverige (IES). IES är idag Sveriges största friskolegrupp på grundskolenivå i Sverige. De driver 23 skolor med över 15 000 elever.

Barbaras drivkraft är framförallt eleverna. Med grundvärderingar som ordning och reda (”tough love”), höga akademiska förväntningar samt en stor del av undervisning på engelska strävar hon efter att hjälpa eleverna att uppnå bra resultat och samtidigt växa som människor. Med sina rekryteringsbaser kan IES få tillgång till engagerade lärare från bland annat Kanada, USA och England. Att 65 000 elever står i kö till skolan är ett bevis på att Barbaras koncept fungerar. Affärsplanen för de närmaste åren är att växa med två till tre nya skolor årligen i Sverige och samtidigt ta steg framåt vad gäller internationell etablering.

Ort: Stockholm
Grundades: 1993
Omsättning: 1 300 mkr
Antal anställda: 1500 st

Anna StrandgrenAnna Strandgren, Vision 2002 AB
Genom sin satsning Vision 2002, med verksamheter som Fiskerian, Umforsgården och Gränslöst köpcenter, har Anna Strandgren tagit tillvara på köpkraften från Norge. Det hela började med Fiskerian, en saluvagn där hon sålde färsk fisk och snabbmat baserad på fisk. Därefter tillkom Umforsgården som används för olika slags evenemang och Gränslöst Köpcenter, som slog upp sina dörrar 2003 och som bland annat erbjuder livsmedel, bensin, leksaker och fritidsutrustning. Företaget befinner sig i Umfors i norra Sverige och drivs av grundaren Anna Strandgren.

Anna brinner för det hon gör. Hon har byggt ett attraktivt köpcenter genom att visa stor lyhördhet och servicekänsla för kundernas önskemål. Hennes beslut att ta in halal-slaktat kött blev snabbt mycket populärt och Anna hittade då sin nisch. Nu finns tankar kring att starta upp en butik med fokus på internationell mat. Anna förhandlar idag med flera större kedjor och vill utöka verksamheten med bland annat bilverkstad och lekland. Hennes mål med Vision är att fördubbla dagens omsättning på drygt 40 miljoner kronor genom att utöka sin verksamhet och sitt utbud av varor.

Ort: Umfors
Grundades: 1998
Omsättning: 40 mkr
Antal anställda: 12 st

 

Årets manliga stjärnskott

Jonas OlertJonas Olert, Olert Holding AB
Vid 18 års ålder startade Jonas Olert ensam och med tomma fickor upp en bilverkstad hemma i Söråker. Det var början på en entreprenörsresa som 2005 resulterade i Olert Holding. Idag är koncernen bland annat Nordens största MC-handlare med produkter från exempelvis Harley Davidsson, BMW och Honda. De omsatte 2012 drygt 240 miljoner kronor och enligt 2013 års prognos kommer de öka med ytterligare 160 miljoner kronor.

Jonas har alltid varit intresserad av affärer. Som barn köpte och sålde han allt från lotter till mopeder. Han drivs av att utveckla sitt företag och skapa tillväxt. Idag verkar koncernen med Northbike/Northcar och AVIS på tre orter i Sverige och planer för ytterligare expansion finns. Genom att omge sig med rätt människor hoppas ha nå det långsiktiga målet att om åtta år omsätta en miljard kronor och vara en av de starkaste aktörerna inom motorbranschen i norra Sverige.

Ort: Sundsvall
Grundades: 2005
Omsättning: 240 mkr
Antal anställda: 61 st

Johan HedbergJohan Hedberg, CLX Networks AB/Symsoft AB
Tillsammans med fem vänner startade Johan Hedberg CLX Networks 2008. Som experter på mobilkommunikation hjälper de företag att effektivt kommunicera med sina kunder. Som vd har Johan varit starkt bidragande till att CLX Networks idag verkar på en stor internationell marknad och på kort tid har nått en omsättning på drygt 430 miljoner kronor.

Johans styrka som entreprenör ligger i hans förmåga att omge sig med rätt människor. Tack vare en modernare teknik och bättre processer än sina konkurrenter har CLX Networks kunnat växa snabbare än övriga aktörer på marknaden. Idag bedrivs 80-85 procent av den totala verksamheten utomlands. Men i expansionen ligger också den största utmaningen; att öka den internationella tillväxten ytterligare, främst till områden där de inte verkar idag. Johan vill även att företaget fortsätter att bygga sälj- och kundstrukturer och utvecklar produktmixen för att på så sätt ligga steget före sina konkurrenter.

Ort: Stockholm
Grundades: 2008
Omsättning: 430 mkr
Antal anställda: 150 st

Mikael BergströmMikael Bergström, SmartShake AB
Mikael Bergström hade ständigt problem med sina portioner av kosttillskott och spillde en dag på väg till arbetet ut en proteinshake över sig själv. Idén föddes då till den miljömedvetna innovationen SmartShake; en läckagesäker shaker med inbyggda behållare för att enkelt kunna ta med dagens alla portioner. Som ung entreprenör, utan tidigare erfarenhet, sa Mikael upp sig från sitt jobb, satsade alla sina besparingar för att förverkliga sin dröm och startade det som idag är SmartShake AB.

På fyra år har den svenska uppfinningen utvecklats till ett världsomspännande varumärke med ett starkt immateriellt skydd och patent. Bolaget har på ett organiskt sätt årligen mer än fördubblat omsättningen och har totalt vuxit med över 6 500 procent. Idag omsätter SmartShake 52 miljoner kronor och säljs i 53 länder. Mikael arbetar hårt med att bygga upp den egna organisationen, utveckla nya produkter, bredda sortimentet och utveckla försäljningen på befintliga och nya marknader. Målet för bolaget är att fortsätta växa lönsamt och om tre år omsätta 300 miljoner kronor.

Ort: Västerås
Grundades: 2009
Omsättning: 52 mkr
Antal anställda: 13 st

Deniz YildirimDeniz Yildirim, tretton37 AB
Deniz Yildirim kom till Sverige 2001 utan kunskaper i det svenska språket. Blott fyra år senare tog han över som vd och huvudägare för ett konsultföretag. På kort tid fick han bolaget att visa stark tillväxt innan det såldes vidare till en internationell koncern. Deniz förenade sig därefter med två tidigare kollegor i nystartade tretton37 AB där han axlar rollen som vd och huvudägare. Idag utvecklar företaget mjukvara, främst på Microsofts.NET-plattform, inom tre huvudområden; Applications, Collaboration & Mobility. De väntas enligt prognos för 2013 omsätta 63 miljoner kronor.

tretton37 har valt att initialt växa i Sverige för att på sikt expandera till övriga världen och i första hand inom EU. Företaget har sedan uppstart haft ambitionen att utmana den, enligt honom, rostiga konsultbranschen. De vill vara trendsättare samt skapa en arbetsplats där de mest talangfulla och passionerade vill jobba. Företaget fokuserar på att skapa värde genom att dela kunskap och strävar efter att bli det mest beundrade bolaget både som arbetsgivare och som leverantör.

Ort: Lund
Grundades: 2010
Omsättning: 45 mkr
Antal anställda: 75 st

Anders EkbergHans BengtssonHans Bengtsson och Andreas Ekberg, Royal Design Group AB
Kreativitet, effektivitet och stora visioner är ledord för Hans Bengtsson och Andreas Ekberg som redan 1999 gav sig in i den då unga it-branschen. Genom att bedriva internethandel världen över tillhandahåller företaget designprodukter och de har höga målsättningar – de ska öka dagens omsättning på drygt 150 miljoner kronor till cirka en miljard kronor under de kommande fem åren.

Hans och Andreas bedrev inledningsvis främst verksamheten utomlands. Inte förrän 2007 gav de sig in på den svenska marknaden som de vid uppstart ansåg varit alldeles för omogen. Idag ser Hans och Andreas stora expansionsmöjligheter för sitt företag och de satsar just nu mycket på Norge och Finland. De har även inlett ett franschisekoncept och planerar samtidigt att utveckla sina produkter under ett eget varumärke. Att ständigt prova nya koncept och ha en tro på sina idéer är något de båda ser som en naturlig del i arbetet.

Ort: Kalmar
Grundades: 1999
Omsättning: 150 mkr
Antal anställda: 40 st

Josef LindJosef Lind, Lin Education AB
Josef Lind grundade 2008 Lin Education med idén att i grunden påverka svensk skola och försöka göra lärandet mer lustfyllt, kreativt och effektivt. Vägen till framgång var att leda utvecklingen av digitala verktyg för lärande i skolan och företaget vill verka för en expanderande digital kompetens hos lärare och elever samt bidra till utvecklingen av den svenska skolan. På endast fyra år har verksamheten nått en omsättning på 342 miljoner kronor.

Lin Education arbetar utifrån en helhetslösning som de kallar VIP-modellen; verktyg, innehåll och pedagogik, där förståelse för teknik, pedagogik och dess innehåll är avgörande för bästa möjliga inlärning samt att skolan ska uppfattas som en stimulerande plats som skapar lust och motivation. Enligt Josef särskiljer sig Lin Education från sina konkurrenter då de är ensamma om att ansvara för samtliga tre delar. Idag verkar företaget i Sverige men planer finns på att expandera till övriga nordiska länder samt USA, Tyskland och Storbritannien.

Ort: Göteborg
Grundades: 2008
Omsättning: 342 mkr
Antal anställda: 60 st

Zlatan GolalicZlatan Golalic, Plivit Trade AB
Plivit Trade är ett familjeägt grossistföretag som grundades i Bosnien 1987, men som startades om i Sverige 1994 av Zlatan Golalic. När Zlatan kom till Sverige tyckte han att det saknades produkter från Balkan och han förstod att det var det han skulle satsa på. Plivit Trade bedriver idag import, export och handel av livsmedelsprodukter från de ledande livsmedelsproducenterna från forna Jugoslavien och Balkan.

Plivit Trade tog snabbt tillvara på en ökad efterfråga på produkter från Balkan i Sverige under 90-talet. Detta har lett till att företaget idag näst intill har monopol på marknaden vilket gett bra förutsättningar för dem att växa. Den största utmaningen är, enligt Zlatan, att hela tiden hitta nya konsumenter. Han är medveten om vikten av att anpassa sina produkter för att på så sätt locka till sig än fler skandinaviska konsumenter. Plivit Trade har som mål att växa med tio procent årligen och planer finns på expansion till Nederländerna och Storbritannien.

Ort: Västervik
Grundades: 1994
Omsättning: 141 mkr
Antal anställda: 19 st