Winners´Circle

EY Entrepreneur Of The Year

  • Share

Winners´ Circle är ett nätverk för entreprenörer som nominerats till utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year.

Framgångsrika entreprenörer omger sig med människor som har olika kompetenser och som hjälper dem att hantera utmaningar som kan hämma företagets tillväxt. Med rätt personer i nätverken kan entreprenörer stödja varandra och stimulera ekonomisk tillväxt över hela världen. EY har startat ett nätverk – Winners´ Circle – för entreprenörer som nominerats till utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Genom att arrangera nätverksträffar erbjuder EY en plattform där entreprenörer kan träffas, knyta kontakter och dela erfarenheter.