Priskategorier

Om utmärkelsen

EY Entrepreneur Of The Year

 • Share
 • EY Entrepreneur of The Year – huvudpris
  Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, har en omsättning på 10 miljoner alternativt har 10 anställda. Entreprenörerna bedöms sedan utifrån sex kriterier.
 • Årets kvinnliga stjärnskott – kategoripris
  Priset delas ut till en kvinna som är ung eller som har ett företag som vuxit snabbt på kort tid. Entreprenören ska uppfylla kriterierna för huvudpriset med ett undantag – entreprenören behöver bara har varit verksam i tre år.
 • Årets manliga stjärnskott – kategoripris
  Priset delas ut till en man som är ung eller som har ett företag som vuxit snabbt på kort tid. Entreprenören ska uppfylla kriterierna för huvudpriset med ett undantag – entreprenören behöver bara har varit verksam i tre år.
 • Bästa internationella tillväxt – kategoripris
  SEB delar i egenskap av huvudsponsor ut ett kategoripris till en entreprenör vars affärsidé nått betydande framgångar utomlands.