Partners och sponsorer

EY Entrepreneur Of The Year

  • Share

EY Entrepreneur Of The Year arrangeras för att hylla entreprenörer och syftar till att öka intresset för entreprenörskap. Att inspirera morgondagens entreprenörer är viktigt ur ett samhällsperspektiv och därför har flera partners valt att engagera sig i EY Entrepreneur Of The Year.

Arrangör
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 212 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential.

Huvudsponsor:
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank verkar SEB alltid för att skapa värde för kunderna.

I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner.

SEB har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att koncernen finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.

SEB betjänar mer än 4 miljoner kunder och har cirka 17 000 anställda.

Officiell leverantör:
Elite Hotels Of Sweden är officiell leverantör.

Mediapartners:
Tidningen Entreprenör