Fokus på jämställdhet

EY:s Pod for parity

  • Share

I Pod for parity pratar vi om jämställdhet med gäster från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin. De delar med sig av kunskap och personliga erfarenheter från arbetsplatser och samhället i stort. Vi diskuterar också vad en ökad jämställdhet skulle innebära – och varför vi inte nått längre än vi gjort idag. 

EY arbetar för att uppnå en ökad jämställdhet på ledande positioner, bland annat genom att identifiera och stötta talanger i ett tidigt skede samt erbjuda tydliga karriärplaner och sponsorprogram. Vi ser en förbättring från år till år men det går för långsamt. Pod for parity är ett sätt för oss att sätta ytterligare strålkastarljus på frågan, lyfta förebilder och skapa diskussion.

Vi hoppas att podden väcker tankar och frågor och att du vill diskutera jämställdhetsfrågor med dina kollegor och ledare. Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss i redaktionen.

Följ podden på iTunes

Lyssna direkt

Susanne TillqvistPodd-året summeras i Susannes sommarprat

Under det första året med Pod for parity har programledaren och EY-partnern Susanne Tillqvist haft nöjet att prata med 16 kloka och framgångsrika människor som alla delar med sig av tips och erfarenheter. De bidrar med olika perspektiv på jämställdhetsfrågan och har hittat olika strategier för att hantera ojämställdheten i samhället och på arbetsplatsen.

I säsongens sista avsnitt reflekterar Susanne över de insikter hon fått under året, plockar russinen ur kakan och listar några viktiga lärdomar. Hon gör också en historisk tillbakablick och ser på ett antal framsteg som gjorts under året – både inom EY och i omvärlden.

 

Sara ÖhrvallPod for parity med Sara Öhrvall

I vår senaste podcast intervjuar vi innovatören, affärsutvecklaren och rådgivaren Sara Öhrvall. Det är ett samtal späckat med tips, både till företagsledare och till dig som vill bygga en framgångsrik karriär.

Sara Öhrvall har jobbat brett inom teknikområdet och är idag en tung röst inom det digitala området i Sverige. Hon säger att dagens teknikutveckling och snabba digitalisering både är en möjlighet och ett hot för jämställdheten.

”Vi måste vidareutbilda befintlig arbetskraft och kan inte vänta på att en ny generation kommer ut från skolorna. Det är ett utmärkt tillfälle att utjämna könsskillnader.”

Samtidigt säger många framtidsspanare att en stor andel av våra gamla bolag kommer försvinna och ersättas av nya företag med teknikfokus.

”Det låter på sätt och vis dynamiskt och härligt men tittar du på nykomlingarna på Stockholmsbörsen så har 30 procent av dem inte en enda kvinna i ledningsgruppen.”

 

Fredric KarénPod for parity med Fredric Karén

Som chefredaktör på Svenska Dagbladet tillhör Fredric Karén en yrkesgrupp som drabbas allt mer av hat och hot. Mest drabbas de kvinnliga journalisterna.

"Den mejlskörd som våra kvinnliga reportrar får är mycket grövre och mycket mer hotfull än den våra manliga reportrar får."

För att hantera hoten får medarbetare stöd och samtal, och säkerhetsåtgärder sätts in i vissa fall. Men att undvika att skriva om vissa frågor är inte aktuellt.

"Det är viktigt att inte låta sig tystas", säger Fredric Karén.

Svenska Dagbladet har jämn könsfördelning i både ledningsgrupp och redaktionsledning och i Pod for parity kan du höra om några av de strategier som företaget använt för att bygga jämställdhet, som att identifiera chefstalanger tidigt och uppmuntra en generös kultur bland medarbetarna.

 

Raoul HasselgrenPod for parity med Raoul Hasselgren

I det här avsnittet av Pod for parity djupdyker vi i frågan varför det tar så evinnerligt lång tid att skapa jämställdhet. Gäst är Raoul Hasselgren som firade 60 år i näringslivets tjänst förra året, i samband med sin 80-årsdag. Han tycker att utvecklingen mot jämställdhet historiskt sett gått chockerande långsamt och önskar att det framöver ska gå mycket snabbare.

”Jag önskar att folk ska inse värdet av kvinnlig kompetens. I alla de styrelser där jag suttit och där vi tagit in kvinnor har arbetet förbättrats. Kvinnor är ofta bättre förberedda, tidvis kunnigare och är mer ambitiösa”, säger Raoul Hasselgren.

Raoul Hasselgren har under åren i näringslivet bland annat varit md inom Unilever-koncernen och vd inom Johnson & Johnson-koncernen samt Nordiska Kompaniet och är idag hedersdoktor vid Stockholms universitet samt ekonomisk expert vid Stockholms tingsrätt.

Sonat Burman-OlssonPod for parity med Sonat Burman-Olsson

Alla som vill göra karriär bör ställa sig frågan om de har rätt chef: är det här en person som är trygg och som låter mig kliva fram? Det säger Sonat Burman-Olsson, koncernchef och vd för Coop, och en av Sveriges mäktigaste affärskvinnor.
 
Sonat Burman-Olsson är född i Turkiet och bodde under en tid i Paris. Hon kom till Sverige av kärlek och hade inledningsvis svårt att få jobb eftersom hon saknade nätverk. Den erfarenheten gjorde det tydligt vilken betydelse kontaktnätet har för karriären och idag hjälper hon gärna andra genom att koppla ihop dem som hon tror kan ha nytta av varandra.

 

Lars StrannergårdPod for parity med Lars Strannergård

Genom att tydligare positionera Handelshögskolan i Stockholm som en samhällsinriktad skola vill Lars Strannegård attrahera studenter med olika etnicitet och inte minst fler tjejer. I Pod for parity pratar Handels rektor om jämställdhet och skolans ansvar.

Lars Strannegård menar att skolan kan påverka samhället och vara med och sätta normer och värderingar. ”Jämställdhet är viktigt, dels för att behålla Handels konkurrenskraft som utbildningsinstitution, dels för att alla människor ska ha lika möjligheter.”

Handelshögskolan har en jämställdhetsplan som föreskriver att all personal ska genomgå en normkritisk utbildning. ”Det handlar om att se bortom stereotyper och fördomar, liksom att ifrågasätta normer och det man själv tycker är självklart.” I Pod for parity berättar Lars Strannegård även om andra konkreta åtgärder för att göra skolan mer inkluderande. Mentorprogram och öppet hus för unga tjejer är exempel på åtgärder som ska visa att Handels är en plats där kön och etnicitet inte spelar någon roll. 

Ann HelleniusPod for parity med Ann Hellenius

Se till att skaffa digital kompetens, den kommer behövas inom alla ledande positioner framöver. Det är ett karriärtips som Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius delar med sig av i Pod for parity.

”Få förstår hur samhällsomvälvande digitaliseringen är. Den är inte en fråga för it-branschen, utan  den transformerar alla typer av organisationer just nu.”

I Pod for parity breddar Ann Hellenius också bilden av CIO-rollen. Hon menar att många tror att den är väldigt tekniktung när den egentligen handlar mycket om verksamhetsutveckling och strategitänk, där viktiga delar är att ha visioner och en förmåga till ledarskap.

Günther MårderPod for parity med Günther Mårder

Vi fostrar pojkar till att ta risker, medan flickor dämpas och hålls tillbaka. Det säger Günther Mårder, vd för Företagarna, när han pratar om jämställdhet i EY:s Pod for parity. Under uppväxten drömde han om att bli en professionell korist men i stället blev han en ovanligt ung vd när han tillträdde posten hos Aktiespararna som 26-åring.

Günther Mårder menar att effekterna av den ojämlika uppfostran finns kvar i hela livet, och gör att män oftare startar företag, får mer välbetalda jobb och oftare än kvinnor väljer att spara i aktier. Det i sin tur ökar de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor ytterligare.

Samhället har en stor påverkan på barnen men Günther Mårder försöker kompensera genom att pusha sin dotter och ofta berätta för henne att hon är snabb, stark och tuff.

Joachim BernerPod for parity med Joachim Berner

Joachim Berner har sin bakgrund inom medievärlden, bland annat som vd och chefredaktör för Dagens Nyheter och som chefredaktör Expressen. Idag agerar han affärsängel för bolag och bidrar med både kapital och kunskap. Han har även en rad styrelseposter – bland annat som styrelseordförande i det noterade familjeföretaget Christian Berner Tech Trade.

I Pod for parity ger Joachim Berner sin syn på medievärlden ur ett jämställdhetsperspektiv och förklarar varför han tycker att kvotering är nödvändigt för att öka antalet kvinnor i börsbolagens styrelser.

”Vi behöver tvinga fram en förändring, det går alldeles för långsamt. Det är bara trams att det inte skulle finnas kvinnor som har kompetensen”, säger han.

Anna StenbergPod for parity med Anna Stenberg

Anna Stenberg är grundare av och styrelseordförande för chefsrekryteringsföretaget WES – rekryteringsfirman som har visionen att öka mångfalden inom svenskt näringsliv. Hon gjorde kometkarriär inom MTG-koncernen men startade eget och har sedan dess hjälpt mängder av bolag att jämna ut könsfördelningen bland cheferna, något som också leder till bättre affärsresultat.

”Det finns tydliga fakta och bevis på att en ökad mångfald på ledningsnivå verkligen ökar både lönsamhet och aktieavkastning”, säger Anna Stenberg.

I podden ger Anna Stenberg exempel på de tankefällor och rädslor som gör att 80 procent av de chefskandidater som rekryteringsbolagen presenterar är män. Hon delar också med sig av konkreta tips på vad företagen kan göra för att hitta och behålla de bästa talangerna, oavsett kön. 

Linda SättersrtömPod for parity med Linda Sätterström

”För att göra karriär så måste du välja rätt man”, säger Linda Sätterström, grundare, vd och chefsdesigner på Elodie details. Under sin första föräldraledighet upplevde hon att babyprylar var onödigt fula, och började skapa egna produkter. Det blev upptakten till det egna företaget som bär första dotterns namn. Målet är att göra småbarnsföräldrars vardag lite vackrare, och idag säljs deras produkter i 35 länder.

Linda Sätterström är involverad i många delar av företaget, något som till en början varit en strategi för att skapa lönsamhet.

”Mitt entreprenörsskap handlar mycket om ”do it yourself”. Att uppfinna hjulet själv hela tiden. Vi har startat från noll och har växt till det vi är idag och för att få lönsamhet gör man saker själv inledningsvis. Stort som smått.”

En jämställd arbetsfördelning i hemmet är en förutsättning för att företagandet ska fungera. Linda Sätterströms make Fredrik gör också karriär, men de är enligt Linda helt jämställda, exempelvis när det gäller omsorgen om barnen.

”Vill man ha karriär så måste man välja rätt man”, säger hon. ”Vi har båda två samma mål, att få så mycket tid som möjligt med barnen när vi inte jobbar." 

 

Allison KirkbyPod for parity med Allison Kirkby (På engelska)

”Hitta ett jobb som gör dig glad nu snarare än att sikta på något som du vill uppnå om 20 år. Och se till att ta vara på alla möjligheter du får längs vägen.” Det är två karriärtips som Allison Kirkby ger i EY:s Pod for parity.
 
Allison Kirkby är vd på Tele2 och har tidigare haft chefsjobb på bland annat Procter & Gamble och Virgin media. Hon är uppväxt i en arbetarklassfamilj på Skottlands västkust och kände tidigt att hon ville ut i världen. Hungrig, ambitiös och intresserad av siffror valde hon att utbilda sig till revisor, med drömmen att bli CFO på ett börsbolag. Det och mycket mer har hon lyckats med genom att konsekvent säga ja i stället för nej, även när utmaningen ligger utanför hennes komfortzon.
 
Som den tävlingsmänniska hon är, söker Allison Kirkby gärna utmaningar även utanför jobbet. Bland annat genom fysiska prövningar, som att cykla från Nicaragua till Panama, och från Vietnam till Kambodja.
 
”Det är ett fantastiskt sätt att uppleva ett annat land, på riktigt. Du känner dofterna, ser landskapet och hur det förändras”, berättar hon.
 
Karriären började med en traineetjänst på Guinness, där Allison var den första kvinnan någonsin som fyllde ett fat med whisky. Då var diskussionen om jämställdhet obefintlig, men sedan har mycket hänt. Idag har de flesta stora företag en medvetenhet om mångfaldsfrågor. Även om vi i Sverige ofta ser oss som föregångare så upplever Allison att Storbritannien faktiskt ligger steget före när det gäller politiska krav på jämställdhet.

 

Hans StråbergPod for parity med Hans Stråberg

Hans Stråberg är en legend inom svenskt näringsliv, med en rad styrelseposter och en framgångsrik karriär inom Electrolux där han var vd och koncernchef under åren 2002-2010. Idag är han bland annat styrelseordförande i Atlas Copco, och styrelseledamot i Investor. I Pod for parity pratar han bland annat om balansen mellan att vara aktiv inom styrelser och att arbeta operationellt. Den som har ett för starkt fokus på att sitta i styrelser kan missa värdefull erfarenhet från arbetet i den dagliga verksamheten, menar han. Därför ser han en risk med kvotering in i styrelser.


”Risken är att vi tappar bort en hel generation av kvinnor som hoppar över det operativa, och jag tror inte att det är bra.”

Även om förändringen går långsamt kan Hans Stråberg se att förutsättningarna för jämställdhet i näringslivet blivit bättre. För 15 år sedan var det ibland svårt att hitta kvinnor som var intresserade av en styrelsepost.

”Det hängde delvis ihop med hur samhället i övrigt var konstruerat, att kvinnor många gånger visste att de hade ett dubbelansvar. Idag är det betydligt lättare, en hel del av de hindren har balanserats ut. Idag kan det i stället vara så att män inte gör sig besvär för de märker att det sker en utjämning.” 

 

Anna WahlPod for parity med Anna Wahl

Anna Wahl har forskat inom området organisation och ledarskap med särskilt fokus på genus och feministisk teori sedan början på 1980-talet. Då ansågs orsaken till ojämställdheten vara att kvinnor inte hade rätt utbildning och erfarenhet.

”Nu finns en större medvetenhet om att det är organisatoriska problem och strukturella aspekter som ligger bakom och man funderar på hur mönstret kan brytas”, säger Anna Wahl.

En nyckel till att förändra den egna organisationen är enligt Anna Wahl, att kopplat till de egna kärnvärdena, hitta svar på vad det faktiskt finns att tjäna på en ökad jämställdhet, och göra sig medveten om vad organisationen behöver utmana och kanske ge upp för att komma dit.

Anna Wahl bodde i New York i slutet av 70-talet, och förutom att ta del av en fantastisk musikscen med punk och New Age, fann hon också en flora av feministisk litteratur, något som inte fanns i Sverige vid den tiden. Numera tycker hon att vi i Sverige nått längre än många andra länder inom området. Bland annat är jämställdhet en del i politiken i högre utsträckning här, och i stället för att ses som en ”kvinnofråga” så riktas i Sverige åtgärder allt oftare även till män. 

 

Elisabeth Thand RingqvistPod for parity med Elisabeth Thand Ringqvist

Elisabeth Thand Ringqvist är investerare, rådgivare och bland annat ordförande för SVCA, Swedish Venture Capital and Private Equity Association. Hennes karriär är en blandning av politik och näringsliv. Bland annat har hon varit vd för Företagarna, konsult på McKinsey, ledamot i Centerpartiets partistyrelse och politisk sakkunnig på Näringsdepartementet. Hon råder unga människor att våga tänka stort, följa sin inre röst, och inse att karriärval kan göras långt efter man fyllt 30. 

”Om man gör saker som man lär sig av och samtidigt har en passion för, så blir det ofta väldigt bra”, säger hon.

Elisabeth Thand Ringqvist har själv blivit drabbad av diskriminering och valde att studera retorik för att bemöta härskartekniker. Riskkapitalbranschen är den mest mansdominerade hon upplevt, och hon menar att det är nödvändigt att bredda rekryteringsbasen för att fortsätta skapa stora värden och lyfta branschen till nästa nivå.

 

Maria RankkaPod for parity med Maria Rankka

Maria Rankka är vd på Stockholms handelskammare och har tidigare varit vd på tankesmedjan Timbro samt delägare på PR-byrån Prime. Som många andra så kan hon ibland tvivla på sig själv, men hennes bästa råd är att tacka ja när en chans dyker upp i stället för att problematisera. Hon jämför det med att hoppa i kallt vatten: "Då simmar man, och brukar klara sig på det ena eller det andra sättet."

Maria Rankka säger att för att främja jämställdhet behöver man som ledare förstå att det finns mängder av människor som kan bidra, men som kanske inte är som man själv, utan har andra sätt att uttrycka sig och andra sätt att fatta beslut. Hon har en stark tro på samarbete. "Grupper som får bra förutsättningar att prestera och fatta beslut är alltid överlägsna individer. Särskilt när det finns en mångfald av personligheter."

Däremot är hon utled på den svenska jämställdhetsdebatten, som hon tycker har ett alldeles för starkt fokus på börsbolagens styrelser.

 

Lars WeiglPod for parity med Lars Weigl

EY:s Sverigechef Lars Weigl har arbetat som managementkonsult i hela sitt yrkesverksamma liv. Han ser att det finns en machokultur i delar av konsultbranschen och att omedveten diskriminering ofta är en anledning till varför kvinnor missgynnas i karriären.

”Det kan handla om att man kanske oftare väljer män för ansvarsroller, och upplever att valet görs enbart på grund av kompetens och lämplighet, men om man ser på det i ett större perspektiv så märker man att det faktiskt handlar om omedvetna förväntningar och att man har olika filter när man bedömer män och kvinnor”, säger Lars Weigl.

Idag är 21 procent av delägarna på EY i Sverige kvinnor, en siffra som Lars Weigl inte på något sätt är nöjd med. I Pod for parity kan du höra honom reflektera över vad som har hänt under de senaste decennierna men även berätta om det arbete som nu görs på EY för att utvecklingen ska gå framåt i en snabbare takt.