Sök lediga tjänster

Kontakta oss

Hitta kontaktpersoner såväl nationellt som för din skola eller för ett affärsområde inom EY.

 

Facebook

Möt oss på Facebook och bli uppdaterad på lediga tjänster och spännande events.

Din utveckling

EY - Careers
  • Share


Utveckla din karriär

Karriär på EY

Vill du ha varierade uppgifter och möjlighet att upptäcka olika delar av vår verksamhet? Vill du kanske arbeta internationellt? Hos oss är du inte begränsad till ett affärsområde eller till att arbeta med samma typ av uppdrag hela tiden.

Din utveckling är mycket viktig för EY. Den ger oss möjlighet att erbjuda tjänster med högsta kvalitet samtidigt som du får möjlighet att utveckla dina specialistkunskaper. EYU – EY and you – är vårt ramverk för karriär- och kompetensutveckling. Ramverket bygger på tre hörnstenar: utbildning, praktisk erfarenhet och coaching. Genom att kombinera dessa tre delar ser vi till att våra medarbetare växer och får nya utmaningar i en takt som passar varje individ.


Lär dig på det sätt som passar dig

Karriär på EY

Våra globala utbildningar är dels inriktade på att utveckla din affärsmässiga förmåga, dels på att utveckla och stärka den specialistkompetens som behövs inom ditt affärsområde. Bortsett från den affärsmässiga kompetensen får du lära dig mycket om nätverkande och ledarskap.

Just nu finns det ungefär 16 000 olika internutbildningar inom EY. Många av kurserna erbjuds via internet och många kan anpassas efter den enskilde medarbetarens behov.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer din karriär att följas av utbildning av olika slag.


Händelserna och möjligheterna som formar din karriär

Karriär på EY

En stor del av din utveckling – kanske den mest värdefulla – sker under arbetets gång. Vi planerar våra uppdrag utifrån två perspektiv: kunderna ska få bästa tänkbara service och kvalitet samtidigt som alla medarbetare ska få möjlighet att utvecklas.

Arbeta utomlands
På EY kan du arbeta utomlands under kortare eller längre perioder. Arbete utomlands ger dig nya erfarenheter, kunskap om hur det är att arbeta i andra kulturer och möjlighet att skapa kontakter internt i organisationen. Dessutom kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.


Samtal och stöd med engagemang

Inom EY är coaching ett sätt att skapa öppna och givande samtal mellan människor på alla nivåer i företaget.  Detta omfattar allt från dagliga informella diskussioner under arbetets gång till feedback på arbetsinsatser och mer formella, periodiska utvärderingar.

Under dina första veckor och månader får du mycket stöd och du får också en counselor som följer dig och din karriärutveckling. Din counselor hjälper dig att utvärdera den feedback du får på dina arbetsinsatser och att välja en inriktning på din karriär.

EY satsar alltmer resurser på coachning eftersom vi tycker det är viktigt att våra medarbetare får feedback med hög kvalitet.

  Careers

On-the-job coaching
On-the-job coaching är diskussioner som sker under det löpande arbetet och som kan hjälpa dig att se en fråga ur ett annat perspektiv eller reda ut eventuella oklarheter. När du arbetar med en kollega som kan coacha dig får du oftast bra insikt i hur du presterar på ett visst uppdrag.

  Careers

Counceling – återkoppling
Alla medarbetare har tillgång till en personlig rådgivare – en counselor – som hjälper till att utforma mål, utvärderar insatser och medverkar till att skapa en konkret förståelse för vad som krävs för att nå nästa steg i utvecklingen. Flera möten sker varje år för planering och uppföljning av målen och counselorn ska även ge feedback och vara ett bollplank när det behövs.

  Careers

Counceling – karriärutveckling
Samtalen om karriärutveckling med din counselor ska inspirera dig att fundera över intressen, behov och möjligheter. Samtalen hjälper dig också att identifiera dina styrkor och utbildningsbehov.

     
  Careers

Mentorskap
Medarbetare som behöver diskutera sin karriär utifrån ett bredare perspektiv kan få en mentor. En mentor kan ge support och praktiska råd när det gäller professionell utveckling och karriärfrågor.  Vi uppmuntrar våra seniora medarbetare att bli mentorer. Våra mentorprogram är en kombination av formella, strukturerade samtal och spontana möten och diskussioner.