Sök lediga tjänster

EY finns där du finns

Hör gärna av dig till oss! Våra skolansvariga finns här för dig. Eller följ oss i sociala medier:
Facebook: EY Careers Sweden 
Instagram: @eysecareers 
Blogg: karriarbloggen.ey.com

 

Din roll hos oss

EY - Career
  • Share

EY erbjuder många karriärvägar

Vi är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Inom ramen för EY Law erbjuder vi även affärsjuridiska tjänster. Vårt breda utbud av tjänster ger dig många karriär- och utvecklingsmöjligheter inom olika områden och i en internationell miljö. Som en framtida EY:are, vilken roll vill du spela?

Globala möjligheter med branschfokus

På EY bygger och delar vi kunskap om olika branscher för att kunna förutspå marknadstrender och ha koll på relevanta branschfrågor. Hos oss får du arbeta med framgångsrika företag inom många olika sektorer, bland annat: 

> Automotive & Transportation
> Offentlig verksamhet
> Olja och gas
> Teknik
> Handel och konsumentprodukter
> Life Science
> Energi
> Telekom

> Financial Services
> Media och underhållning
> Private Equity
> Industrial Products
> Forest products, paper and packaging
> Hälsa
> Gruv- och metallindustrin
> Fastighet och bygg 

Tillsammans med dina kollegor möter du både krävande och stimulerande utmaningar. Du får lära dig mer om det som formar vår värld i dag. Våra team fördjupar sig i frågor som digitalisering, informationssäkerhet och startupföretag – och det kommer du också göra.

På EY arbetar du i ett globalt företag med internationella kollegor, kunder och projekt. Du har stora möjligheter att jobba med internationella uppdrag eller utomlands under kortare eller längre perioder. När du blir en del av EY får du 230 000 nya kollegor i 150 länder, varav drygt 6 800 i Norden.

Hos EY kan du bidra till en värld som fungerar bättre

När du jobbar hos oss är du en av 230 000 kollegor världen över, som arbetar för att företag och offentlig sektor ska fungera bättre. När dessa verksamheter växer på ett hållbart sätt, kan lita på varandra och vill ingå affärer tillsammans fungerar också samhället bättre. Se mer i den här filmen!
 

Våra affärsområden

Advisory services

Karriär på EY

Vårt nätverk av managementkonsulter är ett av världens största. Som konsult är du med och utvecklar företagens verksamhet och deras förmåga att hantera risker. Med din hjälp kan kunden reducera kostnader, effektivisera verksamheten och stärka konkurrensförmågan. Du ger råd som skapar goda resultat och hållbara förbättringar. Hos oss kan du även arbeta med it-strategifrågor, it-säkerhet, rådgivning mot den finansiella sektorn samt intern kontroll och internrevision.


Assurance

Karriär på EY

Assurance, eller revision, är vårt största affärsområde. Här får du insikt i många verksamheter och arbetar nära kundens företagsledning. Erfarenheterna du får är en mycket bra grund för din fortsatta karriär. Som revisionsmedarbetare bidrar du till att stärka förtroendet för kundernas ekonomiska information. Du hjälper företag att ge en oberoende redovisning, tjänster inom hållbar utveckling, förebyggande och utredning av ekonomiska oegentligheter samt rådgivning inom finansiell rapportering bild av sin finansiella status som marknaden kan lita på. Extern revision utgör huvuddelen av tjänsterna, men inom affärsområdet finns även.


Transaction advisory services

Karriär på EY

Företagets kapitalhantering påverkar i hög utsträckning den framtida konkurrenskraften. Vi hjälper företag att skaffa, bevara, optimera och investera kapital för att nå sina strategiska mål. Våra kunder får även råd i samband med fusioner, förvärv och omstruktureringar. Du bidrar till att våra kunder kan fatta väl underbyggda beslut om sin kapitalhantering och sina transaktioner. 


Tax och Law

Karriär på EYInom Tax hjälper vi företag att betala rätt skatt – inte för lite och inte för mycket. I dag möter företag allt fler komplicerade lagar och skatteregler. Dessa företag behöver rådgivare med djup och bred kunskap om gällande lagstiftning. Som skattekonsult använder du din undersökande och analytiska förmåga, du har god kunskap om aktuella skatteregler och du är väl insatt i kundernas verksamhet. EY erbjuder skatterådgivning till många olika företag och organisationer – allt från multinationella koncerner till snabbväxande entreprenörsföretag. Kunderna får stöd inom svensk och internationell företagsbeskattning, transaktionsskatt, indirekt skatt och humankapital. Inom Tax ryms även tjänsteområdet Law som fokuserar på transaktionsjuridik.

Stabsfunktioner

Våra stabsfunktioner hjälper EY:s verksamhet att fungera effektivt. Här ingår Finance, It, Talent, Knowledge, Administrative Support, Brand, Marketing & Communications och Business Development. Du kommer att ha kontakt med, eller arbeta parallellt med, dessa funktioner oavsett var på EY du arbetar.

Kliv ut i arbetslivet samtidigt som du studerar

Med utbildning och praktik kan du styra karriären i den riktning du önskar. Det är också ett bra sätt att börja bygga ditt professionella nätverk. EY erbjuder ett flertal möjligheter, inom alla våra affärsområden.

Talent training Advisory

Talent training Advisory är ett utbildningsprogram för dig som vill arbeta som managementkonsult. Under några intressanta och intensiva kursträffar får du tillsammans med ett fåtal andra utvalda studenter praktiskt arbeta med och lösa case hämtade från vår verklighet. Du får delta i seminarier och gå på föredrag där våra medarbetare och ledare berättar om sina specialområden och ger exempel från intressanta uppdrag som vi genomför ute hos våra kunder. Du får även möjlighet att besöka och känna på hur det är att jobba inne i våra kontorslandskap.

Talent training Advisory inleds och avslutas med gemensamma middagar där du får möjlighet till kunskapsutbyte. Du får även möjligheten att bygga nätverk som kan påverka hela din karriär, dels med oss såväl som med andra studenter. Du får samtidigt möjlighet till personliga samtal med våra konsulter som kan berätta mer om hur det är att jobba som managementkonsult på en av marknadens mest attraktiva arbetsplatser.

Vi söker dig som är nyfiken på managementkonsultyrket, gillar att arbeta i ett högt tempo med spännande utmaningar, har god kommunikativ förmåga samt uppskattar att jobba i team.

Nästa Talent training Advisory sker under hösten 2018. Ansökningsprocessen öppnar i vår.

Internship: Strategisk och operationell transaktionsrådgivning (höst/vår)

Höst och vår erbjuder vi ett internship inom vårt strategy and operations-team (OTS) inom affärsområdet Transaction Advisory Services. OTS levererar tjänster till private equity, banker och industriella kunder inom följande områden:

  • Rådgivning kring strategi och affärsplanering inför transaktioner
  • Commercial & Operational Due Diligence
  • Integration av genomförda förvärv
  • Transaktionsrelaterade frågeställningar kring digital och it

Internshipet omfattar åtta veckor under höst- eller vårterminen då du kommer att jobba som en del av OTS-teamet. Under din praktikperiod kommer din analytiska förmåga utmanas. Du kommer att delta i skarpa projekt och därmed få en god inblick i vad rollen som konsult på EY innebär. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling. Rollen är på heltid.

Vi söker dig som är intresserad av management consulting med fokus på företagsförvärv, gärna med inriktning mot it. Du vill förstå och utvärdera vad som skapar värde i ett företag, bedöma marknadsförutsättningar samt identifiera synergier som kan realiseras när två organisationer slås samman.

Nästa internship sker under hösten 2018. Ansökningsprocessen öppnar i vår.

Uppsatspraktik

Studerar du till jurist med inriktning skatt och är nyfiken på en framtid som skattekonsult? Nu har du chansen att få en inblick i hur det är arbeta på EY. Vi erbjuder praktik i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Jönköping och Linköping.

Uppsatspraktik hos EY innebär att du får arbeta på någon av våra avdelningar med våra skattekonsulter under tio veckor. Du får delta i våra projekt och redan från första dagen kommer du att bygga relationer som du har nytta av under resten av ditt yrkesliv. Tillträde i höst/vår enligt överenskommelse. Det finns även möjligheter att göra praktiken utanför uppsatstiden.

Just nu kan du ansöka till Stockholm (EY Law) och Umeå. Fler orter kommer, så håll utkik! För mer information, kontakta Miranda Häggqvist.

Talent training Assurance

Talent training är ett utbildningsprogram för dig som vill jobba som revisor. Under tre träffar i april och maj  får du ta del av intressanta föredrag, seminarier och praktikfall. Utbildningen leds av specialister från våra affärsområden och genomförs på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Talent training ger dig en inblick i den spännande verklighet som väntar efter examen. Du får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med dina kurskamrater och våra medarbetare. Några av dem kanske blir dina framtida kollegor. Under Talent training blir du tilldelad en fadder som blir din kontaktperson. Han eller hon kan svara på frågor och berätta mer om hur det är att jobba på EY.

Nästa Talent training Assurance sker under våren 2018. Ansökningsperioden pågår i februari-mars. 

Summer internship

Under sommaren erbjuder vi ett internship inom våra affärsområden Advisory services och Transaction advisory services. Du får en unik möjlighet att prova på att arbeta med både management consulting och corporate finance under samma sommar.

Internshipet omfattar fyra veckor på respektive affärsområde och sträcker sig från juni till augusti med uppehåll under juli och första veckan i augusti. Under din praktikperiod kommer din analytiska förmåga utmanas. Du kommer att delta i skarpa projekt och därmed få en god inblick i vad rollen som konsult och analytiker hos EY innebär. Som stöd har du en handledare som ger dig kontinuerlig feedback och följer din utveckling.

Nästa Summer internship sker under sommaren 2018. Ansökningsperioden pågår november-februari.

Blir du nästa Young Tax Professional of the Year?

Tävla om ett anställningskontrakt och en plats i den internationella finalen

Niklas EricsonEY:s ”Young Tax Professional of the Year” är en tävling för studenter som läser skatterätt och är i slutet av sin utbildning. Under dagen får du lösa ett skatterättsligt case och presentera resultatet för en jury med representanter från näringslivet samt partners från EY. Du genomför uppgiften i en liten grupp tillsammans med andra studenter.

Tävlingen genomförs i sin helhet på engelska. Efter presentationerna och juryns överläggande avslutas dagen med prisutdelning och festligheter.

Priser i den svenska finalen

Eleonora Strandh1:a pris: anställningskontrakt på EY med flexibel start, 20 000 kr samt plats i den internationella finalen.
2:a pris: praktikplats under tio veckor och 15 000 kr.
3:e pris: praktikplats under tio veckor och 10 000 kr.

Vill du vara med om en dag full av upplevelser, som också kan innebära ett stort kliv framåt i karriären? Då ska du söka till Young Tax Professional of the Year. Ansökningsperioden öppnar i december 2017 och tävlingen går av stapeln i april-maj. Håll utkik!