Automotive & Transportation

 • Share

Fordonsindustrin Advisory

Rådgivningstjänster

Vi kan hjälpa dig – oavsett om du vill förändra verksamheten eller behålla resultat och bygga vidare på tidigare framgångar.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förbättra prestanda och effektivitet. Det innebär att vi granskar allt från leveranskedjehantering och affärsprocesser till framtida inriktning och möjligheter för tillväxt.

Vi erbjuder också vår kompetens inom programhantering, strategisk rådgivning, organisation och it-rådgivning.

 Vi tillhandahåller även tjänster som är utformade för fordonsindustrins behov:

 • Verksamhetsutveckling
 • Finansiering
 • Kunder
 • Leveranskedjor
 • Risk
 • It-risk och it-revision

Exempel på uppdrag

 • Kundens mål: Högre grad av transparens i informationen så att ledningen kan svara snabbare på förändringar i affärsplanen.
 • Vad vi kan bidra med: Vi hjälper stora, globala aktörer inom hela värdekedjan att förändra sin ekonomiska verksamhet. Det sker genom omvandling av affärsprocesser samt utformning, uppbyggnad och utnyttjande av teknik.
 • Kundens mål: Att förstå vilken roll företaget skulle kunna spela i den värdekedja för elbilar som håller på att uppstå.
 • Vårt bidrag: Vi skapade en medvetenhet hos huvudintressenterna och underlättade en diskussion med ledningen om olika riktningar som företaget skulle kunna ta.
 • Kundens mål: Att se till att företagets it-säkerhet klarar allt mer omfattande kontroller från kommittéer och statliga myndigheter.

Vårt bidrag: Vi genomförde en mognadsanalys av företagets informationssäkerhetsprogram och identifierade vilka förbättringar som behövde göras.

Kontakta oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.