Automotive & Transportation

  • Share

Fordonsindustrin Tax

Vi har ett nätverk av skatterådgivare som förstår den internationella fordonsindustrimarknaden. Vårt utbud av skattetjänster omfattar både företagsbeskattning och skattefrågor som rör privatpersoner. 

Företagsbeskattning 
Vi erbjuder rådgivning under alla stadier i skattelivscykeln: planering, regelefterlevnad och tvister. Våra tjänster omfattar även personlig skatterådgivning för högre chefer.

Humankapital 
Vi erbjuder skatterådgivning för företag och deras utlandsstationerade eller inhemska uppdragstagare. Vi hjälper dig med rapporterings- och betalningsskyldigheter i berörda länder. Vi kan även hjälpa dig med strukturering av internationella avtal och rådgivning om skatter och sociala avgifter för ersättningsprogram.

Punktskatt
Rådgivning rörande alla typer av indirekta skatter, inklusive mervärdesskatt, skatt på varor och tjänster och tullar.

Internationella skatter
Våra konsulter kan hjälpa dig med internationell skattestrukturering, planering, rapportering och riskhantering.

Transaktionsskatt 
Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det gäller förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller en börsnotering. Att förstå och planera för dessa konsekvenser kan minska transaktionsrisken, öka affärsmöjligheterna och bidra med avgörande förhandlingsargument.

Exempel på vårt arbete

  • Kundens mål: Att öka konkurrenskraften genom att minska den effektiva skattesatsen globalt och åstadkomma en mer skatteeffektiv leveranskedjehantering.
  • Vårt bidrag: Vi omformade verksamhetsmodellen så att företaget gjorde kostnadsbesparingar på 5 miljarder US-dollar under en 10-årsperiod samt minskade den effektiva skattesatsen med över 10 procent.
  • Kundens mål: Att anpassa internprissättningsprocesserna för att undvika att betala höga skatter utomlands fast företaget förlorar pengar i det land där de har sitt huvudsäte.
  • Vårt bidrag: Vi förbättrade och automatiserade företagets internprissättningsprocesser och gjorde det möjligt för kunden att uppnå betydande effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

Kontakta oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.