Automotive & Transportation

 • Share

Fordonsindustrin Transactions

Våra kunder använder våra tjänster när de funderar på att genomföra uppköp och samgåenden, joint ventures, finansiering och andra transaktioner. Du får råd och stöd under hela transaktionprocessen – före, under och efter avslutad affär.

Vår globala närvaro och våra relationer med branschen ger oss tillgång till kunskap om nästan alla geografiska platser, marknader och aktörer inom fordonsindustrin. Våra tjänster omfattar följande:

 • Bolagsaffärer, köp- och säljsida, lead advisory*
 • Rådgivning inom branschspecifika strategier och transaktionsstrategier
 • Transaktionsstrukturering och finansiell modellering
 • Anskaffning av skuld- och aktiekapital*
 • Rådgivning om kapitalstrukturer*
 • Analyser av finansieringsalternativ*
 • Företagsutvärderingar
 • Fairness opinions**
 • Värdering av tillgångar
 • Placering av köpeskilling och nedskrivningsanalyser
 • Finansiell due diligence
 • Rådgivning om transaktionsskatter
 • Analyser och rapporter om förbättring av rörelsekapital
 • Rådgivning vid omstrukturering
 • Marknads- och branschundersökningar
 • Utvärderingar och analyser rörande humankapital
 • Operationella transaktioner (det vill säga analys av synergier, integration och strategiska utvärderingar, förändringshantering etc.)
 • Strategiska analyser och översyner av it-drift

Exempel på vårt arbete

 • Kundens mål: Att identifiera plats för ytterligare tillverknings- och distributionsanläggning.
 • Vårt bidrag: En ingående utvärdering och rankning av olika alternativ samt råd om rätt strategi för att gå in på marknaden.
 • Kundens mål: Stor global fordonstillverkare som ville växa genom att köpa en stor aktör inom vagnparker.
 • Vårt bidrag: Rådgivning inför affären med due diligence, följt av integrationsplanering och slutligen fullskalig integrering i över tio europeiska länder.

*Mäklartjänsterna tillhandahålls av Ernst & Young Capital Advisors, LLC.
**Fairness opinions tillhandahålls av EY Investment Advisors LLP.

Kontakta oss

Martin Cardell
Nordic Leader Automotive & Transportation
+46 703 51 77 33
 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.